ب
ب

مجموعه چهاردهم

جمعی از کارگران یک کارخانه نجاری در اوایل حکومت پهلوی، عمارت و باغ سلطنت‌آباد در دوره ناصری، خدا قوت بانوی زحمتکش روستایی، آذین‌بندی و نصب طاق نصرت در خیابان ناصریه تهران، علی‌اصغر حکمت، عیسی صدیق ‌اعلم و همراهان در بازدید از کتابخانه آرامگاه نادر در مشهد، جمعی از معلمان و دانش‌آموزان دبیرستان نظام کرمانشاه با لباس متحدالشکل کازرونی و ...

    به انتخاب : رزیتا میری

مکان نما1
جمعی از کارگران یک کارخانه نجاری در اوایل حکومت پهلوی
شماره آرشیو عکس: 5044-4ع
مکان نما 2
پیرزن روستایی در حال نخ‌ریسی
شماره آرشیو عکس: 1336-124ط1ع
مکان نما3
مغازه برنج‌‌ فروشی در شمال کشور، دوره قاجار
شماره آرشیو عکس: 521-124ط
مکان نما4
کشاورزی در زمین جالیز
شماره آرشیو عکس: 2226-3ع
مکان نما5
عمارت و باغ سلطنت‌آباد در دوره ناصری
شماره آرشیو عکس: 1664- 1
مکان نما6
مکان نما7
مسعود میرزا ظل‌السلطان با لباس محلی در کنار یک رأًس بز کوهی
شماره آرشیو عکس: 3255- 1ع
مکان نما8
آش‌فروش دوره‌گرد
شماره آرشیو عکس: 61729- 275م
مکان نما9
خدا قوت بانوی زحمتکش روستایی 
شماره آرشیو عکس: 3883-4ع
  مکان نما10
یک درویش جوان در اواخر قاجاریه
شماره آرشیو عکس: 1995- 124 ط
 مکان نما11
مستوفیان و کارکنان دربار ناصری
شماره آرشیو عکس: 2033- 124 ط
 
 مکان نما12
آذین‌بندی و نصب طاق نصرت در خیابان ناصریه تهران
شماره آرشیو عکس:  4809- 1ع
 
 مکان نما13
ماکت طرح اولیه میدان آزادی (شهیاد سابق) در دهه 40
شماره آرشیو عکس: 4715- 3ع
 مکان نما14
احداث بنای یادبود در میدان آزادی (شهیاد سابق)
شماره آرشیو عکس: 4723- 3ع
 مکان نما15
اتومبیلهای عمومی و شخصی در خیابان ناصریه تهران در سنه 1310
شماره آرشیو عکس: 4769- 1ع
 مکان نما16
درشکه چهار اسبه
شماره آرشیو عکس: 3255- 3ع
 مکان نما17
محمود جم استاندار خراسان به اتفاق گروهی از مستشرقین و دانشمندان ایرانی و خارجی در مقابل بیمارستان شاهرضای مشهد
شماره آرشیو عکس: 7054- 1ع
 مکان نما18
علی‌اصغر حکمت، عیسی صدیق ‌اعلم و همراهان در بازدید از کتابخانه آرامگاه نادر در مشهد
شماره آرشیو عکس:  3079- 11ع
 مکان نما19
بانوی نوازنده ویلون در دور قاجار
شماره آرشیو عکس: 131275- 275م
 مکان نما20
عصمت‌الدوله همسر دوست محمد خا�� معیرالممالک و دخترانش
شماره آرشیو عکس: 5378- 3ع
 مکان نما21
چهار تن از زنان با چادر و چاقچور و روبنده در میدان نقش جهان اصفهان
شماره آرشیو عکس: 61319- 275م
 مکان نما22
دو تن از زنان دوره قاجار هنگام غذا خوردن در اندرونی خانه
شماره آرشیو عکس: 61253- 275م
 مکان نما23
سه تن از بانوان قشقایی
شماره آرشیو عکس: 131285- 275م
 مکان نما24
جمعی از معلمان و دانش‌آموزان دبیرستان نظام کرمانشاه با لباس متحدالشکل کازرونی
شماره آرشیو عکس:  3716- 1ع
 مکان نما25
پوشاک یکی از زنان دوره قاجار
شماره آرشیو عکس: 131248- 275م
 
 مکان نما26
چهره و پوشاک زنان دوره قاجار (چادر و پیچه)
شماره آرشیو عکس: 61304- 275م
 مکان نما27
تجمع مردان و زنان در سبزه میدان رشت
شماره آرشیو عکس:  131472- 275م
 مکان نما28
میرزا عباس خان مسعود
شماره آرشیو عکس: 437- 2ع
 مکان نما29
یکی از مامورین شهربانی دوره پهلوی اول
شماره آرشیو عکس: 4796- 4ع
 
 مکان نما30
نوع پوشاک یک زن جوان ایلیاتی در اواخر دوره قاجار
شماره آرشیو عکس: 4599- 1ع

 

 

 

 

 

شناسه مطلب : 96|
کلید واژه ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار : 0
انتشار یافته : 0
نظر شما
نام: *
 
ایمیل :
 
نظر شما: *