ب
ب

مجموعه بیست و سوم

نامه رضاشاه به محمدرضا پهلوی، نامه حکومت نظامی تهران مبنی بر اخطار به " آقا سید رضا " و برحذر داشتن وی از دخالت در سیاست، تلگراف ملکه پهلوی (تاج الملوک) به رضا شاه مبنی بر ابراز تأثر به جهت خروج وی از کشور، اعلامیه سرلشکر عزیزالله ضرغامی مبنی بر بیان جنایات و خیانتهای رضا شاه، عقدنامه فرح دیبا و محمدرضا پهلوی ، ...

 به انتخاب: زهرا عباسی

مکان نما1
نامه رضاشاه به محمدرضا پهلوی هنگام خروج از ایران مبنی بر ارسال اسناد موجودی بانک ملی خود بالغ بر ششصد میلیون ریال جهت پرداخت مقرری ماهانه ملکه، اشرف پهلوی و توران امیرسلیمانی و هزینه اقامت خود و همراهان در امریکا
شماره آرشیو عکس: 1 / 8108پ 
مکان نما 2
نامه رضاشاه به محمدرضا پهلوی هنگام خروج از ایران مبنی بر ارسال اسناد موجودی بانک ملی خود بالغ بر ششصد میلیون ریال جهت پرداخت مقرری ماهانه ملکه، اشرف پهلوی و توران امیرسلیمانی و هزینه اقامت خود و همراهان در امریکا
شماره آرشیو عکس: 2 / 8108پ 
مکان نما3
نامه حکومت نظامی تهران مبنی بر اخطار به " آقا سید رضا " و برحذر داشتن وی از دخالت در سیاست، 7 دی 1300
شماره آرشیو عکس: 5117 ق
مکان نما4
تلگراف ملکه پهلوی (تاج الملوک) به رضا شاه مبنی بر ابراز تأثر به جهت خروج وی از کشور، 1320
شماره آرشیو عکس: 37559 پ
مکان نما5
اعلامیه سرلشکر عزیزالله ضرغامی مبنی بر بیان جنایات و خیانتهای رضا شاه و محمدرضا شاه نسبت به ایران از جمله سازش با انگلستان، کشتن تمام سران عشایرمخالف سیاست انگلستان، ترور عشقی، ترویج اعتیاد،...
شماره آرشیو عکس: 17 - 67- 256ـ الف
مکان نما6
اعلامیه سرلشکر عزیزالله ضرغامی مبنی بر بیان جنایات و خیانتهای رضا شاه و محمدرضا شاه نسبت به ایران از جمله سازش با انگلستان، کشتن تمام سران عشایرمخالف سیاست انگلستان، ترور عشقی، ترویج اعتیاد،...
شماره آرشیو عکس: 18 - 67- 256ـ الف 
مکان نما7
اعلامیه سرلشکر عزیزالله ضرغامی مبنی بر بیان جنایات و خیانتهای رضا شاه و محمدرضا شاه نسبت به ایران از جمله سازش با انگلستان، کشتن تمام سران عشایرمخالف سیاست انگلستان، ترور عشقی، ترویج اعتیاد،...
شماره آرشیو عکس: 19- 67- 256ـ الف
مکان نما8
رونوشت نامه سرلشکر ضرغامی کفیل ستاد ارتش به وزارت داخله در مورد مخالفت اهالی هریس با کشف حجاب و پوشاک متحدالشکل، ارسال صورت اسامی معممین و مخالفین محلی در پیشرفت امور دولتی و درخواست اعلام نتیجه اقدامات معموله، دی 1316
شماره آرشیو عکس: 62- 1- 153ک
مکان نما9

نامه سرلشکر ضرغامی کفیل ستاد ارتش به هیئت بازرسی اسلحه خریداری دائر بر درخواست گزارش اطلاعات و پیشنهادات جدید و مفید خود در امور نظامی به دلیل تماس با کارخانجات اسلحه سازی کشورهای خارجی، مرداد 1317
شماره آرشیو عکس: 79- 3- 147س

مکان نما10
عقدنامه فرح دیبا و محمدرضا پهلوی
شماره آرشیو عکس: 6600 پ 
مکان نما11
عقدنامه فرح دیبا و محمدرضا پهلوی  
شماره آرشیو عکس:  6600 پ 
   مکان نما12
عقدنامه فرح دیبا و محمدرضا پهلوی
شماره آرشیو عکس: 6600 پ 
   مکان نما13
عقدنامه فرح دیبا و محمدرضا پهلوی
شماره آرشیو عکس:  6600 پ   
   مکان نما14
عقدنامه فرح دیبا و محمدرضا پهلوی 
شماره آرشیو عکس: 6600 پ 
   مکان نما15
اطلاعیه ای مبنی بر فعالیت مشترک علی رضائی سناتور تهران و مظفرجندقی نماینده مجلس شورای ملی جهت عضویت در هیئت اجرائی حزب رستاخیز با پرداخت رشوه به مسئولین حزبی 
شماره آرشیو عکس: 63994 پ       
  مکان نما16
اعلامیه جامعه دانشگاهیان به شریف امامی نخست وزیر مشعر بر اعتراض نسبت به همکاری مخاطب با افرادی چون منوچهر آزمون و نهاوندی متهم به: بخشش هزاران متر زمینهای اوقاف به افراد مذکور در سند، اخذ رشوه جهت اشتغال افراد مورد اشاره، عضویت در حزب توده و ساواک، سوء استفاده از حزب جهت اهداف غیر قانونی
شماره آرشیو عکس: 9- 2001- 111آ
   
  مکان نما17
اعلان میرزا حسین خان صبا «رئیس کل مالیه و ژنرال تحدید و دخانیات و نواقل سمنان و دامغان » به عموم مالیات دهندگان مبنی بر عدم حق پرداخت وجهی به مأمورین مالیات به صورت تعارف و رشوه بجز مبلغ تعیین شده مالیات، 1299
شماره آرشیو عکس: 8487 ق
  مکان نما18

پاسخ آیت‌الله العظمی گلپایگانی به استفتاء فردی از اهالی مازندران جهت عزیمت به مکه در ازای پرداخت پول ــ رشوه ــ
شماره آرشیو عکس: 25- 53- 256ـ الف 

  مکان نما19
ترجمه خبری از روزنامه وسر (آلمانی ) درباره دخالت انگلستان در ایران از طریق پرداخت رشوه به بریگاد قزاق به منظور مضمحل نمودن تمایلات بلشویکی در ایران و جلوگیری از نفوذ روسیه در هند
شماره آرشیو عکس: 35- 1- 139ک 
  مکان نما20
تعهدنامه مهندس هوشنگ مولوی و مهندس علی اکبر رضوی مبنی بر تعهد بر پرداخت 20000000 ریال و 60% نسبت به مازاد آن (به عنوان رشوه) به حامل سند در صورت عقد قراردادی توسط سازمان بنادر و کشتیرانی با شرکت IBN برای احداث ساختمان هانگر (انبار) در خرمشهر، 1353 
شماره آرشیو عکس: 47- 2009- 151الف 
 
  مکان نما21
تلگراف علما، خوانین، تجار و کسبه و رعایای ملایر به ریاست وزرا مبنی بر تظلم از حاج نایب الصدر، رئیس اوقاف کرمان 
شماره آرشیو عکس: 49171ن
  
  مکان نما22
تلگراف علما، خوانین، تجار و کسبه و رعایای ملایر به ریاست وزرا مبنی بر تظلم از حاج نایب الصدر، رئیس اوقاف کرمان 
شماره آرشیو عکس: 49172ن
 
  مکان نما23
رونوشت تلگراف جوابیه کلنل فیلی پوف به کلنل استاروسلسکی مبنی بر مطلع نمودن مخاطب از اقدامات عبدالمجید میرزا عین‌الدوله به گرفتن رشوه جهت تغییر حکومت خلخال بدون توجه به مشورتهای سردار انتصار
شماره آرشیو عکس: 23509ن
 
  مکان نما24
قسم نامه جماعت قصاب دائر بر نپرداختن هرگونه وجهی به مأمورین حکومتی
شماره آرشیو عکس: 8799 ق
 
  مکان نما25
گزارش محرمانه فرمانده ساخلو خوزستان به امیرلشکر جنوب در مورد پرداخت ده هزار تومان رشوه به فضل‌الله زاهدی (سرتیپ) از سوی شیخ المشایخ خوزستان
شماره آرشیو عکس: 14816پ
 
  مکان نما26
گزارشی مبنی بر اظهارات میرزا مصطفی چای فروش و فرزند فقیه التجار در مورد جدیت قوام‌السلطنه جهت کسب مقام ریاست وزرایی به منظور واگذاری امتیاز نفت شمال به امریکا و دریافت 100000 لیره اضافه بر تخصیص مبالغی برای شاه، وزارت جنگ و نمایندگان مجلس و به عبارتی فروختن کشور به اجانب، 27 خرداد 1340
شماره آرشیو عکس: 1735ن
 
  مکان نما27
نامه حسین ده برزگی به جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا مبنی بر شکایت از منوچهر آزمون وزیر حج و اوقاف به دلیل خیانت به کشور و رشوه گیری از مسافران عازم مکه 
شماره آرشیو عکس: 19- 3140- 4513ش
 
  مکان نما28
اعلامیه «طبقه کارمندان میهن پرست» مبنی بر معرفی چهره واقعی بنی احمد یکی از مفسدین ظاهرالصلاح جامعه و شرحی از سوء اقدامات نامبرده من جمله غصب قسمتی از اراضی منابع ملی در قوری گل نزدیک تبریز بین شبلی و بستان آباد و تصاحب زمینهای مذکور از طریق تحمیل به سازمان آب و برق آذربایجان و اخاذی مبلغ 6 میلیون تومان از مدیر عامل سازمان آب، برق بابت زمین غصبی خود
شماره آرشیو عکس: 27- 3- 151خ
 
  مکان نما29
اعلامیه‌ای بر علیه شاپور بختیار در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران و درخواست کناره گیری وی از نخست‌وزیری
شماره آرشیو عکس: 20- 72- 256ـ الف
 
  مکان نما30
متن مصاحبه امام خمینی در برابر خبرنگاران در پاریس : مصمم بودن در مراجعت خود به ایران و برقراری جمهوری عدل اسلامی در ایران، عدم پذیرش دولت شاپور بختیار به واسطه غیر قانونی دانستن مجلس و حکومت شاه
شماره آرشیو عکس: 9- 51- 256ـ الف
 

 

شناسه مطلب : 1629|
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار : 0
انتشار یافته : 0
نظر شما
نام: *
 
ایمیل :
 
نظر شما: *
 

تماس با ما : 38-22604037(9821+) Info@iichs.org
کليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد.
درج مطالب در سايت لزوماً به معني تاييد آن نيست.
استفاده از منابع اين سايت با ذکر ماخذ مجاز است.