ب
ب

مجموعه بیست و چهارم

نامه «دارالانشاء بیت العدل اعظم» به «محفل روحانی ملی بهائیان ایران»، اعلامیه دارالمعلمین مرکزی مبنی بر استخدام آموزگار، حکم ژاندارمری دولتی مبنی بر اعطای رتبه «نایب دوم طب» به دکتر سید ضیاءالدین خان، نامه کامیل مولیتور به ابوالقاسم ناصرالملک والی کردستان در خصوص اخذ گمرک از محصولات ایرانی و عثمانی ....

 به انتخاب: افتخار بلارشک

مکان نما1
اعلامیه جامعه مترقی مبنی بر درخواست لغو تصویبنامه کارمندان پیمانی به رسمی و کاهش نرخ کالا جهت جلوگیری از مالیات تحمیلی به مردم و کسر بودجه دولت
شماره آرشیو عکس: 15- 72- 256الف 
مکان نما 2
نامه «دارالانشاء بیت العدل اعظم» به «محفل روحانی ملی بهائیان ایران» مبنی بر توصیه به سپردن اجناس و هدایا به مراکز بهایی در اسرائیل
شماره آرشیو عکس: 1- 4- 27- 145ب 
مکان نما3
اعلامیه دارالمعلمین مرکزی مبنی بر استخدام آموزگار
شماره آرشیو عکس: 10- 256الف
مکان نما4
نامه «بیت العدل اعظم» از مرکز بهائیان در اسرائیل دائر بر درخواست ابلاغ دستور ثبت ازدواج بهائیان در ایران و سفارتخانه‌های تابعه
شماره آرشیو عکس: 113- 276- 145ب
مکان نما5
حکم ژاندارمری دولتی مبنی بر اعطای رتبه «نایب دوم طب» به دکتر سید ضیاءالدین خان پسر حاج سید آقا به امضای سید ضیاءالدین طباطبایی
شماره آرشیو عکس: 6407پ
مکان نما6
نامه دربار شاهنشاهی به حمیدرضا پهلوی مبنی بر اعلام مخالفت محمدرضا پهلوی با ازدواج او با هما خامنه و تهدید به قطع مقرری و اخراج وی از کاخ نیاوران
شماره آرشیو عکس: 34884پ 
مکان نما7
نامه «خیلی محرمانه» وزارت دارایی به اداره کل گمرک مبنی بر لزوم جلوگیری از ارسال نشریات برای سازمانها و فدراسیونهای دانشجویی در خارج از کشور
شماره آرشیو عکس: 59859پ
مکان نما8
نامه کامیل مولیتور به ابوالقاسم ناصرالملک والی کردستان در خصوص اخذ گمرک از محصولات ایرانی و عثمانی
شماره آرشیو عکس: 4315ق
مکان نما9

ترجمه خبری از روزنامه هومانیته (پاریس) درباره نظارت انگلستان بر قوای قزاق
شماره آرشیو عکس: 4717ق

مکان نما10
نامه نخست وزیر به احمد نیکوکار، جواهرساز مخصوص دربار مبنی بر اعطای مدال پاداش به نامبرده به پاس خدمات وی در ساختن جواهرات خاندان سلطنتی؛ در سال 1318 
شماره آرشیو عکس:  25- 296- 3م 
   مکان نما11
نامه ریاست وزرا به وزارت مالیه درباره معافیت مالیاتی کاغذهای مورد خریداری وزارت معارف و اوقاف
شماره آرشیو عکس: 647- 768- 12م 
   مکان نما12
نامه وزارت مالیه به ریاست وزرا درباره ادامه تحصن مالکان نهاوند با توجه به اعزام قوا به آنجا جهت وصول بقایای مالیاتی
شماره آرشیو عکس:  3- 1894- 12م   
   مکان نما13
تلگراف متحصنین تلگرافخانه زنجان به ریاست وزرا مبنی بر شکایت از افزایش مالیات 
شماره آرشیو ��کس: 522- 2177- 12م 
   مکان نما14
نامه عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار به محمدعلی فروغی رئیس الوزرا مبنی بر درخواست معافیت گمرکی اجناس و لوازم عکاسی محمدجعفرخان عکاسباشی سلطنتی 
شماره آرشیو عکس: 3- 211- 14م      
  مکان نما15
نامه هیئت تجار انزلی به ریاست وزرا مبنی بر درخواست رسیدگی به تظلمات خود از گمرک و تجارتخانه ونشتورک و سانترسایوز، جلوگیری از حمل طلا و نقره به عنوان سابوتاژ برای مخارج شرکت نفت
شماره آرشیو عکس: 39- 651- 14م
   
  مکان نما16
بخشنامه وزارت مالیه در مورد ارسال لیست حقوق کارمندان دولت با تعیین میزان کسورات طبق قانون استخدام کشوری
شماره آرشیو عکس: 92- 14- 144م
  مکان نما17

نامه ایرانیان مقیم سوریه مبنی بر اظهار نارضایتی از عین الملک (پدر امیرعباس هویدا) نماینده سیاسی ایران در آنجا
شماره آرشیو عکس: 1 / 55- 16- 144م 

  مکان نما18
نامه ایرانیان مقیم سوریه مبنی بر اظهار نارضایتی از عین الملک (پدر امیرعباس هویدا) نماینده سیاسی ایران در آنجا
شماره آرشیو عکس: 2 / 55- 16- 144م  
  مکان نما19
برنامه طرفداران اصلاحات اساسی در 18 ماده با امضای مدرس، نصیرالسلطنه و سردار معظم خراسانی (تیمورتاش) 
شماره آرشیو عکس: 8- 25- 144م 
 
  مکان نما20
برنامه طرفداران اصلاحات اساسی در 18 ماده با امضای مدرس، نصیرالسلطنه و سردار معظم خراسانی (تیمورتاش) 
شماره آرشیو عکس: 9- 25- 144م
  
  مکان نما21
تصویبنامه هیئت وزرا دائر بر موافقت با معافیت گمرکی پنج دستگاه ماشین حروفچینی وارد شده از آلمان 
شماره آرشیو عکس: 2300ن
 
  مکان نما22
تلگراف مهدی قلی هدایت حاکم آذربایجان به ریاست وزرا مبنی بر درخواست اصلاح بودجه قزاقخانه و ژاندارمری
شماره آرشیو عکس: 22704ن
 
  مکان نما23
اعلامیه کارمندان ایرانی شرکت نفت ایران و انگلیس مبنی بر اعتراض به ماده 16 امتیازنامه استخدام کارمندان خارجی
شماره آرشیو عکس: 7 تا 6- 46- 256الف
 
  مکان نما24
ترجمه مقاله‌ای از روزنامه شرق نزدیک درباره اقدامات سید ضیاءالدین طباطبایی و دعوت از مستشاران انگلیسی جهت کار در ایران به رغم لغو قرارداد 1919
شماره آرشیو عکس: 33 تا 32- 1- 139ک
 
   به انتخاب زهرا عباسی 
  مکان نما25
پیام امام خمینی در اعتراض به کشتار وحشیانه مردم در شهرهای مختلف ایران به خصوص اصفهان و نجف آباد توسط مزدوران رژیم شاه و اعلام عزای عمومی در روز 17 محرم الحرام 1399
شماره آرشیو عکس: 6- 51- 256ـ الف
 
  مکان نما26
متن پیام امام خمینی به مهندس بازرگان: اعلام شرایطی در راستای تحقق اعتصابات  کارگران و کارمندان شرکت نفت ایران در اعتراض به اقدامات دولت نظامی محمدرضا شاه من جمله: خروج نظامیان از مناطق و مراکز نفتی، تولید نفت و فرآورده های نفتی به میزان مصرف داخلی، جلوگیری از صدور نفت به خارج تا سقوط رژیم غیرقانونی پهلوی
شماره آرشیو عکس: 7- 51- 256ـ الف
 
  مکان نما27
پیام امام خمینی به ملت ایران در زمان مراجعت به ایران: اعلام تذکراتی به نمایندگان محمدرضا پهلوی جهت خالی نمودن مجلسین، اخطار به کناره گیری اعضای شورای سلطنتی و توصیه به قوای انتظامی و نیروهای زمینی، هوایی، دریایی در حفظ انتظامات و همکاری ملت با آنان، 30 دی 1357
شماره آرشیو عکس: 8- 51- 256ـ الف
 
  مکان نما28
فرمان فتحعلی شاه: مأموریت «ملا علی‌اصغر» ملاباشی دیوان اعلی جهت انتقال پنچ عدد قندیل طلا به مشهد برای نصب در حرم امام رضا(ع)
شماره آرشیو عکس: 7094پ
 
  مکان نما29
فرمان ناصرالدین شاه: مأموریت علیرضاخان پیشخدمت خاصه جهت حمل خشتهای طلای گنبد عسکریین به کاظمین
شماره آرشیو عکس: 6849پ
 
  مکان نما30
استخراج تلگراف رمز از مشهد در موضوع حمله قوای قزاق روسیه به صحن و مسجد حرم مطهر امام رضا (ع) تصرف کامل محدوده حرم توسط قوای روس، بازدید قونسول روسیه و انگلیس از حرم مطهر
شماره آرشیو عکس: 30- 1- 155ن
 
  مکان نما31
گزارش محرمانه ساواک به جعفر شریف امامی نخست‌وزیر درخصوص اسامی افرادی که با محمد مصدق نخست‌وزیر سابق همکاری داشته اند
شماره آرشیو عکس: 3330پ
 

 

شناسه مطلب : 1749|
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار : 0
انتشار یافته : 0
نظر شما
نام: *
 
ایمیل :
 
نظر شما: *
 

تماس با ما : 38-22604037(9821+) Info@iichs.org
کليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد.
درج مطالب در سايت لزوماً به معني تاييد آن نيست.
استفاده از منابع اين سايت با ذکر ماخذ مجاز است.