ب
ب

مجموعه بیست و ششم

گزارش محرمانه ای از متن نامه احمد شاملو در امریکا به یکی از دوستانش در ایران درمورد ارائه مجموعه شعرهای سانسور شده خود به سازمان ملل ،گزارش خیلی محرمانه از وقایع کشور در تاریخ 18/11/57 مندرج در بولتن نیروی هوایی شاهنشاهی، نامه خالدابن عبدالعزیز پادشاه عربستان به محمدرضا پهلوی درمورد تهیه وسایل یکسان سازی قیمت نفت در اوپک در سال 1356، استفتا از آیت الله حاج محمد کاظم خراسانی در مواردی چون نماز داشتن با بندساعت طلا ، چرم فرنگی و لباس ماهوت و ...

 فروردین 91

به انتخاب : زهرا عباسی

مکان نما1

گزارش محرمانه ای از متن نامه احمد شاملو در امریکا به یکی از دوستانش در ایران درمورد ارائه مجموعه شعرهای سانسور شده خود به سازمان ملل 

شماره آرشیو عکس: 56638پ
مکان نما 2

رونوشت نامه محرمانه سرپاس رادسر رئیس اداره کل شهربانی به وزارت کشور درخصوص اقدامات توسط سیدابوالقاسم کاشانی که مغایر با سیاست دولت است.(19/11/1320)

شماره آرشیو عکس: 64-1-153ک
مکان نما3

گزارش غلامرضا نیک پی معاون نخست وزیر درباره از بین بردن بعضی از اسناد محرمانه نخست وزیری توسط کارمندان بایگانی سازمان اطلاعات و امنیت کشور.(5/11/1344)

شماره آرشیو عکس: 41686پ
مکان نما4

نامه ای در مخالفت با صدور پروانه شهرصنعتی توسط وزارت کشور برای املاک ملک تاج علم در جاده ساوه 

شماره آرشیو عکس: 7-69-256الف
مکان نما5

گزارش خیلی محرمانه از وقایع کشور در تاریخ 18/11/57 مندرج در بولتن نیروی هوایی شاهنشاهی

شماره آرشیو عکس: 53746پ
مکان نما6

گزارش محرمانه فرمانده ساخلو خوزستان به امیرلشکر جنوب مبنی بر پرداخت ده هزار تومان به سرتیب فضل الله زاهدی از سوی شیخ المشایخ خوزستان

شماره آرشیو عکس: 14816پ
مکان نما7

یادداشتی محرمانه درخصوص قیمت واقعی نفت خام آغاجاری ، به انضمام جدول محاسبه قیمتهای نفت خام سبک ایران توسط شرکتهای esso ,atlas.(در سال 1346)

شماره آرشیو عکس: 493و492-2042-115آ
مکان نما8

نامه خالدابن عبدالعزیز پادشاه عربستان به محمدرضا پهلوی درمورد تهیه وسایل یکسان سازی قیمت نفت در اوپک در سال 1356

شماره آرشیو عکس: 56251و56520پ
مکان نما9

نامه محرمانه هرمز قریب رئیس کل تشریفات شاهنشاهی به فرهمند مدیر کل امور مالی نخست وزیری در سال 1351

شماره آرشیو عکس: 855-378د
مکان نما10

نامه محرمانه هرمز قریب به صدری رئیس شهربانی کل کشور مبنی بر ابلاغ فرمان شاه جهت لغو نواختن سرود شاهنشاهی در مجامع تفریحی عمومی در سال 1351

شماره آرشیو عکس: 1577-249-145د
مکان نما11

متن سخنرانی اعتراضی آیت الله خالصی زاده در خصوص سیاستهای حکومت در مسجد صفوی کاظمین در سال 1329
 شماره آرشیو عکس: 193-763-4م

   مکان نما12

نامه مدیران و صاحبان کارخانجات نوشابه سازی به خزیمه علم نماینده مجلس شورای ملی مبنی بر درخواست رفع ممنوعیت فروش نوشابه های الکلی و حمایت دولت از صاحبان کارخانه ها به منظور جلوگیری از قاچاق و خروج ارز و بیکاری کارگران کارخانجات مذکور در سال 1330

شماره آرشیو عکس: 28-76-256الف
   مکان نما13

وقفنامه عبدالحسین میرزا فرمانفرما در واگذاری ملک خود در محله ششکلان آذربایجان به انستیتو پاستور ایران با هدف ایجاد شعبه دیگری از آن موسسه در آذربایجان برای جلوگیری از انتشار بیماریهای همه گیری چون آبله و ... طبق شروط مذکور در وقفنامه

شماره آرشیو عکس: 30-17-137ف
   مکان نما14

نامه امیراعلم کفیل صحیه کل مملکتی به هیات وزرا مبنی بر درخواست موافقت با تامین بخش دیگری از هزینه توسعه ساختمان موسسه پاستور برای تهیه سرم و واکسن مبارزه با بیماریهای همه گیر ،‌ به دنبال تامین بخش اعظم هزینه های آن توسط شاهزاده فرمانفرما و ناکافی بودن بودجه تخصیص یافته دولتی جهت اجرای پروژه مذکور در سال 1303

شماره آرشیو عکس: 1-1260-11م 
   مکان نما15

نامه ریاست وزرا به بلدیه تهران در موضوع خرید واکسن و سرم ضد بیماری طاعون گاوی از موسسات صحی بین النهرین با توجه به ناکافی بودن سرم مذکور در موسسه پاستور در سال 1303

شماره آرشیو عکس: 2-1269-11م      
  مکان نما16

نامه علی امینی به اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی : شرح چگونگی تاسیس آسایشگاه و بیمارستان کهریزک توسط خانم فخرالدوله و درخواست تادیه 3500000ریال در وجه بیمارستان توسط وزارت تعاون روستایی

شماره آرشیو عکس: 198و197-3015-8445الف
   
  مکان نما17

استفتا از آیت الله حاج محمد کاظم خراسانی در مواردی چون نماز داشتن با بندساعت طلا ، چرم فرنگی و لباس ماهوت و ...

شماره آرشیو عکس: 23-3010-3842الف
  مکان نما18

استمداد محمدعلی فروغی رئیس انجمن آثار ملی برای بنای مقبره فردوسی

شماره آرشیو عکس: 12-41-256الف
  مکان نما19

نامه دربار شاهنشاهی به شریف امامی نیابت تولیت بنیاد پهلوی درباره توزیع کارت زغال بین مستمندان شهرری در آذرماه 1342

شماره آرشیو عکس: 1581-919-145د
  مکان نما20

گزارش رئیس نمایندگی ساواک در رم در مورد برگزاری جشن عید نوروز در ایتالیا  و نمایش تئاتری با معرفی بازیگران آن  بر علیه رژیم شاه در سال 1356

شماره آرشیو عکس: 43513پ
 
  مکان نما21

نامه آیت الله شهاب الدین حسین مرعشی نجفی به نعمت الله نصیری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور مبنی بر اهدای یک جلد قرآن مجید .

شماره آرشیو عکس: 34131پ و 1/34130پ و 34130پ
  
  مکان نما22

گزارشی بر اساس اظهارات عده ای از اعضای سفارت ایران در بیروت و یک خبرنگار آلمانی مقیم بیروت در مورد پناهندگی تیمور بختیاربه لبنان و علل تسلیم وی از طرف دولت لبنان به ایران

شماره آرشیو عکس: 67989پ و67988پ 
 
  مکان نما23

تعهدنامه دکترقاسم طاهباز مسئول چاپخانه کیهان به عدم چاپ "اوراق مضره" در رابطه با احزاب سیاسی بدون اطلاع سازمان امنیت

شماره آرشیو عکس: 66782پ
  مکان نما24

گزارش محرمانه  ساواک به جعفر شریف امامی نخست وزیر درخصوص اسامی افرادی که با محمد مصدق نخست وزیر سابق همکاری داشته اند.(3/7/1339)

شماره آرشیو عکس: 3330پ
   مکان نما25

گزارش ارتشبد نصیری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور درمورد مطلب نشریه بیلدسایتونیک آلمان راجع توقیف حسن قریشی توسط مقامات سوئیسی بدلیل  قاچاق مواد مخدر در شهرهای ژنو و مونیخ با همکاری  امیرهوشنگ دولو ، حضورو شرکت خانم اسفندیاری و ملکه ثریا در مهمانیهای قریشی در مونیخ در سال 1350

شماره آرشیو عکس: 55-2022-794ع
   مکان نما26

نامه رسمی سازمان اطلاعات و امنیت کشور در آذربایجان غربی به استاندار آن منطقه مبنی بر قدردانی ازشیخ عزالدین حسینی  به جهت همکاری وی با ساواک در سال 1351

شماره آرشیو عکس: 35892پ
   مکان نما27

نامه ای به شریف امامی نخست وزیر مبنی بر گله ازانتخاب حسن متین به سمت بازرس دولت در صنایع پتروشیمی با وجود اطلاع از  اختلاس وی در شرکت واحد و سایر سازمانهای دولتی مربوطه به عنوان دست نشانده هویدا

شماره آرشیو عکس: 12-2002-133م
   مکان نما28

اعلامیه ای درمورد سوءاستفاده های مالی معاونین امیرعباس هویدا مشتمل بر حیف و میل زمینهای اوقاف ، درخواست رسیدگی به اراضی واگذاری در دوره حکومت هویدا

شماره آرشیو عکس: 21-42-256الف      
   مکان نما29

ترجمه سرمقاله روزنامه "نیویورک تایمز" تحت عنوان "ابتهاج در ایران" : بازداشت ابتهاج اقتصاددان و بانکدار برجسته ایران با توجه به سوابق وی در اجرای طرحهای عمرانی از جمله در خوزستان و تاکید او بر ضرورت کنترل کمکهای مالی امریکا به ایران به منظور جلوگیری از فساد و اختلاس در آن ، مورد تردید قرارگرفتن صلاحیت دولت ایران در اجرای برنامه های پیشرفت سیاسی و اجتماعی در اثر بازداشت ابتهاج
شماره آرشیو عکس: 3842پ     

   مکان نما30

نامه دفتر مخصوص شاهنشاهی به هویدا نخست وزیر مبنی بر دستور رسیدگی سریع به سوءاستفاده شرکت ایرتویا از فروش انواع اتومبیلهای تویوتا

شماره آرشیو عکس:2-1-131ح  

 

 

 

 

 

شناسه مطلب : 2101|
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار : 0
انتشار یافته : 0
نظر شما
نام: *
 
ایمیل :
 
نظر شما: *
 

تماس با ما : 38-22604037(9821+) Info@iichs.org
کليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد.
درج مطالب در سايت لزوماً به معني تاييد آن نيست.
استفاده از منابع اين سايت با ذکر ماخذ مجاز است.