ب
ب

صحیفه امام خمینی

دولتهای منطقه عزیز باشند نه ذلیل ...
صحیفه امام خمینی

-----------------------------------------------------------------------------

فرهاد قلیزاده 
gholizadeh@iichs.org


پاسخ امام خمینی(ره) به اتهام دیکتاتوری و اکاذیب مطبوعات غربی 

متن آورده شده، پاسخی است که امام خمینی(ره) طی مصاحبه‌ای با جمعی از خبرنگاران اروپایی در تاریخ 8 آذر 1358 مصادف با 9 محرم 1400، در قم و در رابطه با اتهام دیکتاتوری و گزارشهای دروغینی که از سوی مطبوعات غربی علیه ایران منتشر می‌شد، ارائه فرمودند. مطالب آورده شده از آنجایی حائز اهمیت است که از سویی اقرار ضمنی خبرنگاران اروپایی را نسبت به کذب بودن مطالب منتشره در مطبوعات غربی در نحوه ارائه سؤال نشان می‌دهد و از سوی دیگر حاوی مطالب ارزنده‌ای است که امام (ره) در رابطه با حدود و ثغور آزادی مطبوعات و وابستگی و نوع فعالیت مخرب برخی از مطبوعات و عناصر وابسته به خارج و رژیم گذشته و همچنین نحوه برخورد انقلاب با مجرمین در قیاس با انقلابات مشابه دیگر در جهان و قس علیهذا ایراد می‌فرمایند. بجهت مزید اطلاع خوانندگان محترم گفتگوی مذکور به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

سؤال خبرنگاران اروپایی: مطبوعات غرب دائماً در مورد دیکتاتوری و هرج و مرج در ایران گزارشهای دروغین طرح می‌نمایند، از آنجایی که اولین بار است که شما اروپا را مخاطب قرار می‌دهید، پاسختان در مورد این اکاذیب چیست؟

امام خمینی(ره): خود شما دارید می‌‌گویید که دروغ دارند می‌گویند. من متأسفم از اینکه غرب با آن هیاهو که در دنیا راه انداخته است راجع به تمدن، راجع به انسانیت غرب و اینها، آن وقت این دستگاه مخابراتی آنها که حساسترین دستگاه است، این طور باشد که مطالبی که در ایران اصلاً وقوع پیدا نکرده، آنها در آنجا تبلیغ می‌کنند و نشر می‌دهند. و اگر یک چیزی اینجا یک طور تحقق پیدا کرده، آنجا عکسش را منتشر می‌کنند. این چه ممالکی است که مطبوعاتشان این طور است. این آزادی که این آقایان به این مطبوعات داده‌اند، این آزادی سالم است؟ صحیح است؟ مطبوعاتی که لسان یک مملکت است، آبروی یک مملکت به آنها بسته است، اینها بنا بگذارند این طور اراجیف را بنویسند؟ دروغها را بنویسند؟ مملکت را بگویند که دیکتاتوری است؟ کجای مملکت ما دیکتاتوری است؟ بیایند ببینند اشخاص. ببینند کجای این مملکت دیکتاتوری است؟ چه دیکتاتوری کرده‌اند اینجا؟ اینجا همه دارند به آزادی رفتار می‌کنند. همه کاری را دارند می‌کنند و ما تا پنج ماه همچنین آزاد قرار دادیم همه جبهه‌ها و همه جناحها را که اشخاصی که خیانتی به این مملکت کرده بودند، مشغول فعالیت و توطئه شدند. بعد از آنکه مشغول فعالیت و توطئه شدند که الآن در همان لانۀ جاسوسی آمریکا جرم بعضی از این روزنامه‌نویسها، بعضی از این مجله‌نویسها، توطئه، آنها در اینجا پرونده دارند و منعکس خواهد شد. ما بعد از چهار، پنج ماه به آنها مهلت دادیم. همۀ احزاب آزاد، همۀ روزنامه‌ها آزاد، همه قلمها و قدمها و گفتارها آزاد. یک وقت ملتفت شدیم که دستهای خارجی در کار است، مثل صهیونیسم و آمریکا. و اینها و دارند توطئه می‌کنند و می‌خواهند مملکت ما را به خرابی بکشند. و از این جهت دادگاه، بعضی از این روزنامه‌هایی را که ثابت شد که اینها از آمریکا و از صهیونیسم الهام می‌گیرند و توطئه می‌کنند، آنها را جلوشان را گرفته‌اند تا محاکمه بشوند. آنها بعد باید محاکمه بشوند. اما گفته می‌شود که اینجا دیکتاتوری است. چه دیکتاتوری در اینجا هست؟ خوب، شما که الآن آمدید و در اینجا هستید، یک قدری گردش کنید اطراف مملکت را. گردش کنید، چه دیکتاتوری را شما ملاحظه می‌کنید در اینجا؟ و اما آشفتگی ـ عرض می‌کنیم که ـ اینطور امور، این لازمۀ هر رژیمی است که تبدیل به رژیم دیگر می‌شود. مگر فرانسه که ادعا می‌کند که متمدن‌ترین مثلاً ممالک است، بعد از اینکه در آنجا انقلاب شد، مثل انقلاب ما به این سفیدی و به این خوبی بود؟ چقدر آنجا کشته شده‌اند. در انقلاب شوروی چقدر آدم کشته شده است، و سایر انقلابات. ما مدعی هستیم که انقلاب ما در عالم نظیر نداشته است برای اینکه اسلامی بوده است. و چون اسلامی بود و تمام افراد ملت شرکت در این امر داشتند، یک انقلاب نبود که یک حکومتی بیاید و حکومتی را ببرد، یا یک نظامی بیاید و یک حکومتی را ساقط کند. آنطور نبود. یک ملتی قیام کرد و ملتی که اسلامی بود، ملتی که خودش را پایبند اخلاق و پایبند اسلام می‌دانست و می‌داند، اینها قیام کردند و حریف خودشان را بیرون کردند و غلبه کردند. همان روزی که غلبه کردند، تمام پایگاهها، تمام فرودگاهها باز بود. در صورتی که در انقلابات دیگر فرودگاهها در آن بسته می‌شود. تمام مطبوعات را از بین می‌برند. تمام روزنامه‌ها را از بین می‌برند و نمی‌گذارند منتشر بشوند. همین حالا هم گاهی جاها که ما می‌شنویم که یک کودتایی شده است، دنبالش اختناق تام است. و ما مدعی این معنا هستیم که هیچ انقلابی مثل انقلاب ما از باب اینکه ما تابع اسلام بودیم و اسلام دستور داشته و ما عمل می‌کردیم به آن دستور، آنطور نبوده است. به این آرامی که بعد از پیروزی بر یک همچون قدرتی، حتی آنها هم که به این ملت، آن قدر زیاد به این ملت خیانت کردند، جنایت کردند، آنها را هم نریختند و بکشند. آنها را گرفتند و آوردند و آن هم عده‌ای‌شان را آوردند و نگهشان داشتند و در حبس هم که نگه داشتند، آن قدری که به ما اطلاع دادند و اشخاصی که ما فرستادیم و دیدند که در حبس هم با آنها خوشرفتاری کردند. در صورتی که مجرم بودند، تا وقتی محاکمه کردند و بعد از آنکه محاکمه ثابت شد که این یک آدم، چقدر آدم کشته، جقدر خیانت کرده، آن وقت به جزای خودش رساندند. و اما سایر قشرهای ملت سر جای خودشان هستند. و ما آشفتگی که نگرانی داشته باشد، ابداً نداریم. ما از همه انقلابهایی که در عالم شده است، الان کم آشفته‌ترین هستیم و هیچ آشفتگی در مملکت ما نیست. ولی خوب، از آن تفاله‌های سابق، از آن اشخاصی که میل ندارند این مملکت به آرامش خودش باقی باشد، از آنها البته هستند. از خارج هم به آنها الهام داده می‌شود. به آنها کمک می‌شود. اینها یک مقداری هستند. ولکن ما نگران از اینها هیچ نیستیم. برای اینکه اساس امور دست خود ماست و ما کنترل امور را داریم و ابداً نگرانی در این کار نیست. و اگر گفته‌اند که یک خلاف نظم و اینهاست، اینها هم جزو همانهاست که این روزنامه‌نویسهایی که اجیرند، اینهایی که الان هم از شاه اجرت می‌گیرند، الان هم الهام می‌گیرند از سایر کشورها، آنها اینطور اراجیف را درست کرده‌اند و الاّ مسائل این طور نیست.1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، صص 144ـ146.


فهرست بالا


-----------------------------------------------------------------------------

پاسخ حضرت امام خمینی(ره) به ادّعای نادیده انگاشتن حقوق سیاسی احزاب در تدوین قانون اساسی

در تاریخ 8 آذر 1358 مطابق با 9 محرّم 1400 هجری قمری پنج نفر از خبرنگاران اروپایی به جهت انجام مصاحبه با حضرت امام خمینی(ره) به قم رفتند. متن پیش رو پاسخ امام به پرسش یکی از این خبرنگاران در رابطه با ادعاییاست که از سوی برخی از احزاب سیاسی آنروز هم نسبت به نادیده انگاشتن حقوق سیاسی احزاب بهنگامتدوین قانون اساسی توسط مجلس خبرگان مطرح می‌شد. در این گفتگو حضرت امام(ره) به فرایندتدوین قانون اساسی و تصویب آن به اعتبار 2/98 درصدی قاطبه آراء ملت و همچنین اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی، انجمنهای اسلامی و اقلیتهای مذهبی مادامی که توطئه نکنند و ناقض ملیت، قانون اساسی، جمهوری اسلامی و اسلام و یکپارچگی کشور نباشند اشاره می‌کنند. از سوی دیگر نیز به اخلال، کارشکنیها و اغراض پیدا و پنهان بعضی از این افراد و احزاب سیاسی و وابستگی آنها به سیا و رژیم گذشته بیاناتی فرمودند که مشروح این گفتگو بجهتآگاهی بیشتر خوانندگان محترم ذیلاً به عرض  خواهد رسید.
 

سؤال: بعضی احزاب سیاسی در ایران چنین برداشت می‌نمایند که مجلس خبرگان طرح قانون اساسی را بر مبنای اصول اسلامی تدوین نموده، ولی حقوق آنها را برای هر گونه فعالیت سیاسی در آینده نادیده گرفته‌‌اند. نظر حضرت امام چیست؟

پاسخ حضرت امام خمینی(ره): این «بعضی از احزاب سیاسی» یا قانون اساسی را نگاه نکرده‌اند و به خودشان زحمت ندادند که قانون اساسی را نگاه کنند و روی آن مقاصد فاسدی که دارند، شروع کردند حرف می‌زنند. و یا دیده‌اند و عمداً می‌خواهند خلاف بگویند. اصل بیست و ششم از قانون اساسی موجود، این قانون اساسی ما، احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و انجمنهای اسلامی، اقلیتهای مذهبی آزادند. و شرط این است که توطئه نکرده باشند برای اینکه مملکت ما را، ملیت ما را، جمهوری اسلامی ما را نقض کنند. این متن قانون اساسی است. لکن گرفتاری که ما از این، بعضی  از این احزاب سیاسی، بعضی از اینها که منحرف‌اند، گرفتاری که ما از اول داشتیم این بوده است که از اول که این ملت آمده است و با فریاد الله اکبر و با فریاد اینکه ما جمهوری اسلامی می‌خواهیم، قیام کرده است و همین ملت که فریاد کرد و کشته داده است، این ملت غلبه کرده است، از آن اول که اینها غلبه کردند، دستجاتاینها روییدند، یا از خارج آمدند و یا در داخل که در انزوا بودند بیرون آمدند، از سوراخها بیرون آمدند و شروع کردند کارشکنی. تا توانستند، شروع کردند به اینکه این جمهوری باشد، جمهوری اسلامی لازم نیست. اسلامی‌اش بیخود است، بعد هم یک دسته دیگر جمهوری دمکراتیک باشد. اسلامی‌اش لازم نیست. بعد هم یک دسته دیگر جمهوری اسلامی دمکراتیک باشد. مردم ما، ملت ما، صد در صد اگر نگوییم، 2/98 درصد رأی داده‌اند به جمهوری اسلامی. بعد یک دسته که جزو همان کمتر از دو قسمتی که از صد باقی مانده است، اینها شروع کردند به اینکه می‌خواستند که نگذارند اولاً که رأی مردم بدهند. حالا که رأی دادند، شروع کردند به اینکه اخلال کنند. بعد از آنکه از آن مرحله گذشت، همجنین قدم به قدمٍ سیاستشان سیاست قدم به قدم بود. از آن مرحله گذشت و دیدند که مردم رأیشان را داده‌اند. آمدند دنبال اینکه نگذارند قانون اساسی نوشته بشود. قانون اساسی را نمی‌خواستند نوشته بشود. بعد که قانون اساسی را شروع کردند نوشتن، اینها باز شروع کردند به اشکالتراشی. بعد که آرای مردم را جست و جو کردند راجع به اینکه مردم می‌خواستند وکلایشان را تعیین بکنند، اینها شروع کردند به سمپاشی که وکلا تعیین نشوند. بعد که وکلا تعیین شدند و مجلس، مجلس خبرگانی که مردم با یک آرای زیاد، اکثریت قاطع تعیین کردند، اینها شروع کردند به اینکه هی اشکال کنند به خبرگان یا اشکال کنند به اصولی که خبرگان گذرانده‌اند. بعد از اینکه از آن هم گذشت و حالا مجلس خبرگان قانون را تدوین کرده است، تثبیت کرده است و بعد هم بناست که به همه‌پرسی گذاشته بشود یعنی دمکراسی بالاتر از همه دمکراسی دنیا، یک دفعه رأی عمومی برای افراد، یک دفعه رأی عمومی باز برای قانون، الان هم اینها به دست و پا افتاده‌اند که اشکال بکنند و به قانون اساسی. یک اشکالشان این است که شما می‌بینید که برای احزاب سیاسی در آتیه چیزی نمانده. ما می‌خواهیم ببینیم احزاب سیاسی و سایر جمعیتها غیر از اینکه به آنها بگویند که همۀ شما آزاد هستید، سانسور هرگز نخواهد بود، اینها غیر از این چه می‌خواهند؟ می‌خواهند که، اینکه می‌گویند که برای ما مجال نگذاشته، برای آن شرط است که نقض ملیت ما را نکنند. این آقایان می‌خواهند نقض ملیت ما را بکنند؟ نقض جمهوری اسلامی ما را بکنند. این آقایان می‌خواهند نقض جمهوری اسلامی بکنند؟ توطئه بر ضد اسلام نکنند. این آقایان می‌خواهند توطئه بر ضد اسلام بکنند که می‌گویند که «برای ما جای فعالیت نگذاشته‌اند» معلوم می‌شود، ما از اینجا می‌شناسیم اینها را و ملت ما باید اینها را بشناسند که در عین حالی که قانون اساسی ما می‌گوید که همۀ احزاب، همه جمعیتها، اقلیتهای مذهبی و انجمنهای اسلامی و انجمنهای دیگر همه آزاد هستند، فقط گفته‌اند که شرطش این است که شما نقض ملیت ما را نکنید، نخواهید ملت ما را از بین ببرید، ملیت ما را نخواهید از بین ببرید، نقض جمهوری اسلامی ما را نکنید، نقض قانون اساسی ما را نکنید، نقض اسلام را نکنید، این شرطی که کرده‌اند اینها را ناراحت کرده که این آقایان اهل این هستند که می‌خواهند ملت ما را از بین ببرند. ملیت ما را از بین ببرند. می‌خواهند مملکت ما را تجزیه کنند که همچون آزادی به آنها ندادیم. می‌خواهند که قانون اساسی را بعد از اینکه تصویب هم شد و مردم هم گفتند، باز نقض بکنند. اگر نمی‌خواهند نقض بکنند، پس شما آزادی دارید. اگر می‌خواهید نقض بکنید، خوب اظهار کنید که ما می‌خواهیم نقض کنیم ملیت مملکتمان را. این مملکت را ما می‌خواهیم ملیت‌اش را اصلاً نقض بکنیم. این مملکت را ما می‌خواهیم که قانون اساسی‌اش را نقض بکنیم. ما می‌خواهیم که جمهوری اسلامی را نقض بکنیم. جمهوری اسلامی که مردم همه قریب به اتفاق آرا، رأی به آن داده‌اند. شما چند نفر که حالا تازه یا از خارج آمده‌اید یا از این سوراخها که بودید یا خیر، بسیاری از اینها هم در آن دستگاه جزو عمال آنها بودند و جزو سیا بودند که بعدها یکی یکی پیدا خواهند شد و در این لانۀ حاسوسی هم اسماء بعضی از آنها پیدا شده است، بسیاری از اینها از این قماش مردم‌اند. بنابراین قانون اساسی ما که تصریح می‌کند که همه آزادند، اینها می‌گویند که برای ما آزادی قرار نداده‌اند.1

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، صص 146ـ149.

فهرست بالا

-----------------------------------------------------------------------------

پاسخی قاطع به پرسش و تردیدی مغرضانه
 

مصاحبه

زمان: 9 آذر 1358/ 10 محرم 1400

مکان: قم

موضوع: جنایات شاه ـ انقلاب اسلامی و شکست معادلات جهانی

مصاحبه کننده: خبرنگار هفته‌نامۀ آمریکایی تایم
 

این مصاحبه از همان ابتدا با سؤالات بسیار صریح، بی‌پرده و شاید به تعبیر بهتر گستاخانه، بازخواست‌گونه‌ و جهت‌دار خبرنگار هفته‌نامۀ آمریکایی تایمز شروع شده و تا آخر ادامه می‌یابد. جالب اینکه امام(ره) در تمام لحظات این گفتگو و در مقابل لحن نیش‌دار و سؤالات گزنده‌ای که این خبرنگار می‌کند با طمأنینه، آرامش و لحنی منطقی و استدلالی به یکایک آنها پاسخ می‌گویند. انجام این مصاحبه به گونه‌ای است که پس از آن مجلۀ تایم در آخرین شمارۀ خود از امام خمینی به عنوان مرد سال یاد می‌کند و متن مصاحبه را نیز تحت عنوان «به رهبر انقلاب اسلامی آیت‌الله بزرگ امام روح‌الله خمینی» به چاپ می‌رساند.
 

فراز اول این گفتگو با این سؤال شروع می‌شود که چرا شما شاه سابق ـ محمدرضا پهلوی ـ را بعنوان جنایتکار بین‌المللی شناخته‌اید، حال آنکه دقیقاً جنایات او را مشخص نکرده‌‌اید. این جنایاتی که می‌گویید کدام است؟ امام(ره) نیز در پاسخ به تفصیل جنایات شاه در همان دو سال اول قیام مردمی و انقلاب علیه شاه که منجر به بیش از 60 هزار و کشته و 100 هزار زخمی شد می‌پردازند و در ادامه نیز ایجاد وابستگی فرهنگی، اقتصادی و نظامی به آمریکا، نابودی کشاورزی، به رایگان دادن نفت به آمریکا و گاز به شوروی برای ابقاء سلطنت، به لحاظ سیاسی در موضع آمریکا قرار گرفتن ایران و حمایت از ظالمان و مستکبران، کمک به اسرائیل و دشمن اسلام و مسلمین، هدم اسلام و مسلمین، شستشوی مغزها با تبلیغات غربی و معظل غربزدگی و دشواری نجات از آن و ... را از دیگر اتهامات شاه و جنایات او بر می‌شمارند. (صحیفۀ امام، صص155ـ156)
 

پس از این فراز از گفتگو خبرنگار مزبور به نوعی در خدا پسندانه و صادقانه بودن اظهارات امام(ره)، تشکیک کرده و با لحنی کنایه‌آمیز که آیا خدا با شما صحبت کرده و یا اینکه راهنمایی برای شما فرستاده است که اینقدر مطمئن هستید، قضاوت ایشان را به زیر سؤال می‌برد. متقابلاً پاسخ مختصر و مفیدی از سوی امام(ره) ارائه می‌شود که در عین اختصار و ساده بودن، نه تنها پاسخی است جامع، در خور فهم و مطابق با خاستگاه خبرنگار مزبور و اصول دموکراسی و مدعیات کشورهای غربی، بلکه معیاری نیز هست برای سنجش یک قضاوتی صحیح، در رابطه با حاکمی وابسته، جنایتکار و فاسد.
 

 متن این پرسش و پاسخ بدین قرار است:

سؤال: در چه حدّ حضرتعالی قادر هستید او را قضاوت نمایید؟ شما یک انسان هستید. چطور می‌توانید مطمئن باشید که سنجش شما صادقانه با قوانین اسلام و [یا] خواستۀ خداوند همراه است؟ آیا هرگز خداوند با شما صحبت کرده است و یا اینکه راهنمایی برای شما فرستاده است؟

حضرت امام خمینی(ره): مطالبی را که من در بالا گفتم قضاوت یکایک مردم ایران است و من بارها گفته‌ام که تنها بازگو کننده افکار مردم ایران هستم.1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها�� احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، ص156.

فهرست بالا

-----------------------------------------------------------------------------

ای آقای پاپ، ای روحانیون و ای ملتهای مسیح(ع) اگر مسیح(ع) بود، چگونه عمل می‌کرد؟ 
 

مصاحبه

زمان: 8 آذر 1358/ 9 محرم 1400

مکان: قم

موضوع: دلایل اشغال لانه جاسوسی آمریکا ـ تبلیغات دروغین غرب ـ توطئه‌ها و کارشکنیها

مصاحبه کننده: پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا
 

سؤال: آیا تصور می‌فرمایید سایر تمایلات و عقاید مذهبی و معنوی از قبیل کلیسای کاتولیک یا کلیسای ارتدکس در مبارزۀ شما علیه بی‌عدالتی اجتماعی و ستمگری شما را یاری خواهند کرد؟

پاسخ حضرت امام خمینی(ره): آقای پاپ یک کسی را فرستاد اینجا و با ما مذاکره کرد و نظرش این بود که ما این اشخاصی را که در این لانۀ جاسوسی، جاسوسی می‌کردند رها کنیم. ما مسائلی را با آقای پاپ در میان گذاشتیم و جرایمی که در اینجا واقع شده بود و محتمل است که مثلاً به ایشان درست نرسیده باشد، به وسیلۀ فرستاده‌اش برای ایشان شرح دادیم و گله کردیم از ایشان که شمایی که یک پدر روحانی خودتان را حساب می‌کنید و خودتان را نایب مسیح، عیسی مسیح می‌دانید باید آن طوری که عیسی مسیح رفتار می‌کرد، شما بکنید. اگر عیسی مسیح الان بود پیش ما، آقای پاپ و سایر رؤسای روحانی احتمال این را می‌دادند که او متصل بشود به کارتر و به شاه مخلوع و این ملت مظلوم را رها کند؟! این احتمال را آقای پاپ یا سایر روحانیون مسیح، روحانیون همۀ مذاهب این را احتمال می‌دادند که اگر عیسی مسیح بیاید در بین ماها، این به طایفۀ مظلومین متصل می‌‌شود یا به طایفه ظالمها؟ ما مظلومین که 50 سال جوانهای ما کشته شده‌اند، ذخایر ما برده شده است، فرهنگ ما به تباهی کشیده شده است، اختناق در این مملکت واقع شده است، همه چیز در زیر سلطۀ این پدر و پسر از بین رفته است و حالا ملت ما قیام کرده است و او را کنار گذاشته است و آقای کارتر هم او را برده است، مجرم ما را برده است و آنجا نگه داشته است و ما از او مطالبه می‌کنیم که این مجرم ما را بدهد. این اشخاصی هم که گروگان هستند در اینجا، اینها هم معلوم نیست پیش ما که اصلش اینکه مأمور سفارت باشند. سفیر که اینها نیستند. کاردارشان هم که در اینجا نیست. اصل اینکه اینها از اجزای سفارت باشند و از دیپلماتها باشند، این پیش ما اصلاً ثابت نیست. بلکه خلافش بیشتر واضح است. این عده را ما عقیده‌مان این است که اینها آمده‌اند اینجا فقط برای جاسوسی و برای اینکه مملکت ما را به تباهی بکشند. و شواهد زیاد الان در همین لانۀ جاسوسی هست. خوب، ما اگر چنانچه عیسی مسیح ـسلام‌الله علیه ـ تشریف بیاورند و این مطالبی را که ما به پاپ گفتیم، خدمت ایشان عرض بکنیم، ایشان ترتیب اثر به حرف ما نمی‌دهند؟! ایشان طرفداری از کارتر می‌کنند؟! طرفداری از شاه می‌کنند؟! یا طرفداری از این ملت مظلوم می‌کنند؟ اگر اعتقاد ایشان این است که نه، این طرفداری از ظالم می‌کند، این خلاف مذهب مسیح است. مذهب مسیح این نیست. پس آقای پاپ هم همچو اعتقادی ندارد. وقتی اعتقادشان این شد که پیغمبر بزرگ عیسی مسیح ـ سلام‌الله علیه ـ اگر تشریف داشتند، به داد این ملت مظلوم می‌رسیدند، دادخواهی می‌کردند از دشمنهای این ملت مظلوم، حالا این روحانیون مسیح که آقای پاپ خودش را نایب حضرت مسیح می‌داند و روحانیون دیگر هم که آنها معتقد به مسیح هستند و خودشان را روحانیون مذهب مسیح می‌دانند، تابع مسیح می‌دانند، بعد از اینکه می‌دانند که اگر مسیح بود، با ما بود، خوب حالا آنها هم باید با ما باشند. قاعده این است که ـ به حسب مذهب مسیح من حرف می‌زنم، به حسب مقام مسیح من دارم می‌گویم ـ مقام بزرگ مسیح این اقتضا را می‌کند که اعتراض کند به ظالم. ظالم را از ظلمش باز دارد. شما هم که روحانیت مسیح هستید و ملتها هم که تابع حضرت مسیح هستند، آن ملتها هم باید تبعیت از حضرت مسیح بکنند. مگر ملتها هم عقیده‌شان بر این است  که حضرت مسیح نعوذ بالله موافق با ظلم هست؟! و مخالف با مظلوم؟! و من گمان ندارم یک نفر مسیحی پیدا بشود یک همچو حرفی بزند. وقتی این طور شد، ما، ملت آمریکا که مسیحی هستند، ملتهای دیگری که مسیحی هستند، علاوه بر اینکه به روحانیت مسیح توجه می‌کنیم و این حرف را می‌زنیم به آنها هم می‌گوییم که شما ملتهایی که خودتان را مسیحی می‌دانید و تابع عیسی مسیح ـ سلام الله علیه ـ می‌دانید احتمال این را می‌دهید که حضرت مسیح اگر اینجا بودند مخالفت با ما می‌کردند و موافقت با کارتر؟! این احتمال را می‌دادید؟! احتمال می‌دهید که اگر عیسی مسیح نعوذ بالله به جای کارتر بود، این اعمال را می‌کرد؟! جوانهای ما را تا حالا عده‌ای کشته‌اند. جوانهای ما را پلیس آن قدر اذیت کرده. سگها را به جان آنها انداخته است. این ملت مسیح احتمال این را می‌دهند که حضرت مسیح راضی به این امر باشند؟ یا نمی‌دهند؟ اگر احتمال می‌دهند که حضرت مسیح به ظلم راضی باشد، این با مسیحیت منافات دارد. این کفر به حضرت مسیح است. ما منزه می‌کنیم حضرت مسیح را از همچو احتمالی. و اگر این احتمال را نمی‌دهد، با ما باید باشد. مجرد اینکه آقای کارتر سر نیزه دارد و طیاره دارد، تانک دارد، توپ دارد، قدرت دارد، این نباید ملتها را، دولتها را، نه فقط دولتهای مسلم را، نه، ملتهای مسلم را، دولتهای مسیحی را، ملتهای مسیحی را باید وادار کند به اینکه، اگر شما مسیحی هستید، اگر یهودی هستید، اگر مسلم هستید، اگر زرتشتی هستید، به هر مذهبی که هستید رؤسای مذهب شما با ما موافق‌اند و مخالف با کارتر و امثال کارتر. شماها هم باید با ما موافق باشید. ما همان مطلبی را که به آقای پاپ گفتیم و گفتیم ما پیش شما دادخواهی می‌خواهیم. ما می‌خواهیم شما برسید به این امر ما. ما ملت مظلومی هستیم. شما برسید به این جنایاتی که اینها کردند. و این جنایت بزرگی که الان کارتر دارد به ما می‌کند. ما الان به تمام مسیحیون دنیا و تمام یهودیهای دنیا و تمام زرتشتیهای دنیا و تمام مسلمین دنیا می‌گوییم، تمام شماها مسئول هستید. برای اینکه همه شماها اگر چنانچه مذهب خودتان را تصدیق کرده باشید، لازمۀ تصدیق مذهب خودتان این است که صاحبان مذهب شما و کسانی که مذهب شما را آوردند، اینها در صف مظلومین هستند، نه در صف ظالمها. شما هم باید در صف مظلومین باشید. شما باید موافقت با ما بکنید، نه موافقت با کارتر.1  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، صص 150ـ153.


فهرست بالا

-----------------------------------------------------------------------------

آیا این را می‌شود قانون نامید؟


مصاحبه

زمان: 9 آذر 1358/ 10 محرم 1400

مکان: قم

موضوع: جنایات شاه ـ انقلاب اسلامی و شکست معادلات جهانی

مصاحبه کننده: خبرنگار هفته‌نامۀ آمریکایی تایم
 

سؤال: آیا درک کرده‌اید که رئیس جمهور آمریکا حتی اگر آرزو کند قانوناً نمی‌تواند شاه را به ایران تحویل دهد و یا به کشور سومی با علم به مجرم بودن تحویل دهد. آیا انتظار دارید که کارتر اصول اساسی کشورش را زیر پا بگذارد. آیا این با مکتب و اصول اخلاقی شما متناقض نیست؟

حضرت امام خمینی(ره): آیا آمریکا و رئیس جمهور آمریکا قانوناً می‌توانست ایران را زیر رگبار تانک و توپ و مسلسل قرار دهد، ولی شاه را نمی‌تواند «قانوناً» پس دهد! این چه قانونی است که آمریکا سالها در جهان می‌تواند مردم را استعمار و استثمار کند ولی یک نفر را که عامل کشتارهای وسیع مردم ایران است نمی‌تواند «قانوناً» پس دهد. آیا این را می‌شود «قانون» نامید؟1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، ص157.

فهرست بالا

-----------------------------------------------------------------------------

برخورد امام(ره) در قبال محکومیت اشغال لانۀ جاسوسی از سوی دولتها 


مصاحبه

زمان: 9 آذر 1358/ 10 محرم 1400

مکان: قم

موضوع: جنایات شاه ـ انقلاب اسلامی و شکست معادلات جهانی

مصاحبه کننده: خبرنگار هفته‌نامۀ آمریکایی تایم
 

سؤال: آیا این حقیقت که بالقوه تمام حکومتهای دنیا گرفتن گروگانها را محکوم کرده‌اند، شکی را در ذهن شما در مورد موقعیت خودتان به وجود نیاورده است؟

حضرت امام خمینی(ره): محکوم کردن حکومتها مسئله‌‌ای نیست که از روی میل خودشان باشد. بلکه آنان اکثراً تحت نفوذ ابرقدرتها هستند. ما می‌خواهیم به دنیا ثابت کنیم که ابرقدرتها را می‌توان با نیروی ایمان شکست داد و پیروزی را به دست آورد. ما با تمام قدرت در مقابل آمریکا می‌ایستیم و از هیچ نیرویی ترس نداریم.1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نش�� آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، ص156.

فهرست بالا 

-----------------------------------------------------------------------------

به چه دلیل شاه را جنایتکار می‌دانید؟ 
 

مصاحبه

زمان: 9 آذر 1358/ 10 محرم 1400

مکان: قم

موضوع: جنایات شاه ـ انقلاب اسلامی و شکست معادلات جهانی

مصاحبه کننده: خبرنگار هفته‌نامۀ آمریکایی تایم
 

سؤال: شما شاه اسبق را به عنوان یک جنایتکار بین‌المللی شناخته‌اید، ولکن دقیقاً جنایات او را مشخص نکرده‌اید. ممکن است از جنایتهایی که فکر می‌کنید او انجام داده است خلاصه‌ای بدهید؟

حضرت امام خمینی(ره): جنایت شاه بی‌شمار است و خلاصه‌اش هم به اندازه‌ای است که نمی‌شود نوشت. تنها در طول دو سال گذشته، در زمانی که مردم ما برای در هم کوبیدن نظام شاهنشاهی و برقراری جمهوری اسلامی بپا خاستند و با فریاد الله اکبر، سینه‌های خود را جلوی رگبار گلوله‌های آتشین عوامل سرسپردۀ شاه جلاد قرار دادند، تنها در همین دو سال آخر سلطنت این خائن، بیش از 60 هزار کشته و 100 هزار معلول داریم. و از سال 42 تاکنون جنایات شاه به حدی است که روی تاریخ را سیاه کرده است. شاه در طول سلطنتش ما را از حیث اقتصادی وابسته به اجانب بخصوص آمریکا کرده است. و ایران را به صورت یک کشور ورشکسته درآورده است. و برای ابقای خود بر سلطنت، نفت را رایگان به آمریکا و گاز را به شوروی می‌داده است. صنعت ما یک صنعت وابسته به غرب است. و ایران را به صورت یک کشور مونتاژ کننده درآورده است. کشاورزی ما را نابود کرده است. تمام معادن زیرزمینی و روزمینی ما، یعنی جوانان عزیزمان را در اختیار غرب قرار داده است. شاه، ایران را از نظر سیاسی در موضع آمریکا قرار داده است و همیشه ایران را طرفدار ظالمان و مستکبران قرار داده است. موضعگیریهای ایران در سازمانهای بین‌الملل نشان دهندۀ این واقعیت است. و اگر شاه از ترس ملت موضعی برخلاف آمریکا گرفته است، در باطن با آمریکا بوده است، مثل قضیۀ فلسطین و اسرائیل. شاه گرچه در بعضی از محافل از فلسطین دفاع کرد، ولی نفت ما را به دشمن اسلام و مسلمین، اسرائیل غاصب می‌داد. از نظر نظامی اسرائیل را تغذیه می‌کرد و بالاخره با تمام وجود به اسرائیل کمک می‌کرد. شاه از نظر نظامی ما را کاملاً به آمریکا وابسته کرده است که رهایی از آن خود مشکلی بزرگ است. او نفت ما را به آمریکا می‌داد و در عوض پایگاه نظامی برای خود آمریکا در ایران می‌ساخت. از همۀ اینها مهمتر او کمر به هدم اسلام و مسلمین بسته بود. نوشتن جنایات او محتاج کتابی است بزرگ. از نظر فرهنگی فرزندان این کشور را چنان به غرب گرایش داده است که دردآور است. مغزها را با تبلیغات غرب شستشو داده است که اگر ما بخواهیم مغزها را از غربزدگی نجات دهیم خود مشکلی است بسیار بزرگ.1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، صص 155ـ156.

فهرست بالا

-----------------------------------------------------------------------------

مژدگانی که گربه عابد شده است! 

دغدغه حقوق بشری آمریکا در ماجرای گروگان‌گیری و حفظ شاه ایران از نظر امام


مصاحبه

زمان: 8 آذر 1358/ 9 محرم 1400

مکان: قم

مصاحبه کننده: پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا
 

سؤال: ما از کشورهای کوچک اروپایی می‌آئیمکه ما هم در تحت فشار امپریالیسم آمریکا هستیم و خیلی از شما تشکر می‌کنیم که وقت دادید و این کشورها را مخاطب قرار دادید. بعد از حوادث اخیر، به نظر می‌رسد مداخلۀ آمریکا در ایران به نام حفظ جان گروگانها تهدیدی جدی برای صلح جهانی خواهد بود. آیا حضرت امام تصور می‌فرمایند که آمریکائیان حاضر به مواجهه با چنین خطری برای حفظ محمدرضای جنایتکار باشند یا آنها مقاصد دیگری دارند؟

امام خمینی(ره): ممکن است که آنها مقاصد دیگری داشته باشند. چون ما آن طور بشردوستی در کارتر و آنهایی که مصادر امورند سراغ نداریم که حس بشردوستی آنها را وادار کرده باشد که محمدرضا را برنگردانند. و دلیل این است که اینها در همین موضوع هم اگر چنانچه بشردوست بودند، این معنا را نمی‌گفتند که ما برای خاطر مثلاً چند تا بشر، 35 میلیون بشر را یا در محاصرۀ اقتصادی می‌گذاریم که به خیال آنها، اینها از گرسنگی تلف بشوند. یا اینکه ما جنگ راه می‌اندازیم که مملکت خودشان و مملکت ما و بسیاری از ممالک دیگر به خاک و خون کشیده بشود. اینها به نظر می‌‌آید که قضیه، قضیۀ انسان‌دوستی نیست. قضایای دیگر در کار است که یک احتمال که شاید از احتمالات دیگر قوی‌تر باشد این است که آنها می‌دانند که به وسیلۀ این شخص فاسد1، چه جرمهایی ارتکاب کرده‌‌اند، خودشان مطلع هستند از این. شاید بسیاری از جرمهایی که محمدرضا ارتکاب کرده است، غیر از او و رؤسای جمهور اطلاع نداشته باشند. حتی شاید خود دستگاه دولتی هم، نه دولتی ما و نه دولتی آنها، شاید، و این اسراری باشد، این حد جرایم اسراری باشد پیش رئیس جمهور وقت و محمدرضا. آنچه به نظر می‌رسد آقای کارتر خوف این معنا را دارد، وحشتزده شده الآن که چنانچه محاکمه بشود محمدرضا و ما او را محاکمه بکنیم، علاوه بر جرایم خودش که ثابت خواهد شد، جرایم دیگران که رؤسای جمهور وقت بوده‌اند و خصوصاً آقای کارتر که در اخیر رئیس جمهور بوده، جرایم آنها هم ثابت خواهد شد. و همانطوری که ما تقاضای محاکمۀ محمدرضا را کرده‌ایم و می‌کنیم و محاکمه ان‌شاءالله خواهیم کرد، آن وقت تقاضای محاکمۀ رؤسای جمهور را هم خواهیم کرد. آنهایی که در این جرایم شریک بوده‌اند، هر مقامی که می‌خواهد باشد، کارتر باشد یا نیکسون باشد یا جانسون باشد2 یا هر که باشد، ما تقاضای این را می‌کنیم که آنها را محاکمه کنند، و خوفی که الآن کارتر دارد این است، او خوف این را دارد که جرایمش ثابت بشود. و ما تعقیب کنیم او را برای جرایم. و شانس او در ریاست جمهوری که طمعش را دارد، از بین برود. از این جهت به دست و پا افتاده است. به وسائلمختلف الآن او دست و پا می‌کند. شاید روزی نباشد که یکی، دو تا، سه  تا از وزارت خارجۀ ما برای ما اوراقی می‌آید که از خارج آمده است. از ممالک مختلف سفارش اینکه این گروگانها را رها کنید و یک قدری مثلاً چه بکنید و این مسائل. بنابراین انگیزه‌ای که آقای کارتر دارند، ما شاید شک نداشته باشیم که این انگیزه، انگیزه انساندوستی نیست. این انگیزه، انگیزۀ این است که خوف دارد. او الآن وحشتزدهشده است و حق هم دارد که وحشتزده بشود. برای اینکه آدمی که خائن هست، خائف است، می‌ترسد و ایشان خیال کرده بود که با یک مانورهایی که پیش بیاورد می‌تواند در آمریکا برای خودش یک مقامی تحصیل کند. و تمام نظرش هم به این است که در دورۀ آتیه هم رئیس جمهور بشود. تمام نظر او این است. اصل این ابرقدرتها، ما آن طوری که تجربه برایمان ثابت شده است، این قدرتهای بزرگ، چه ابرقدرتها، چه قدرتهای مادون آنها، اینها اصلش به اینکه، به بشر نظر داشته باشند، حتی به بشر مملکت خودشان، اینها سودجو هستند. خودشان را می‌‌بینند. غیر خودشان چیزی را نمی‌بینند. و از برای خودشان فعالیت می‌کنند. حالا یک عده‌ای هم از مملکت خودشان به باد فنا برود. از ممالک دیگر به باد فنا برود. اینها شانس پیدا بکنند در ریاست جمهور چند سال. دیگر عالم هرچه می‌خواهد بشود، شده است. از این جهت من احتمال این را می‌دهم. من یک قصه‌ای دارم در پاریس. یکی از مقامات بالا آمده بودند پیش من. آنجا صحبت از اینکه یک وقت در چین که شلوغی واقع شده بوده است، چه شده بوده است که، حالا تفصیل را خوب یادم نیست. و خوف این را داشتند که سفارتشان را که در چین هست آنجا چه بکنند. آن شخص گفته بود، برای من ترجمه کرده بودند. این طور ترجمه کردند که می‌گوید که ما افرادی که از خودمان در آنجا بود، برایمان خیلی مطرح نیست. مبلها مهم است. آنکه برای ما مهم است، آن مبلهای قیمتی بودند و از خوف این را داشتیم که آن مبلها از بین برود. اما افراد بروند، بروند. این طوری است مسئله. آنهایی که تربیت انسانی ندارند، آنهایی که مهذّب نیستند، آنهایی که تحت فرمانهای آسمانی تربیت نشده‌اند، آنها غیر از خودشان هیچ نمی‌بینند. و تمام منافع را برای خودشان می‌خواهند. آقای کارتر هم از آن اشخاصی است که تربیت آسمانی ندارد. اگر شنیده باشید، این چند روز، یک دفعه رفته است کلیسا و دعا کرده که این افراد خارج بشوند. شما بدانید که این دعای او هم مثل دعاهای محمدرضاست که مشهد می‌رفت و دعا می‌کرد. اینها همان مثلی است که یکی از حکمای ما عبید زاکان3 گفته است که مژدگانی که گربه عابد شده است. همین است مسئله. بنابراین هیچ احتمال این معنا که ایشان برای خاطر محمدرضا یک کاری را بکند و انساندوستی وادار کرده باشد که آن کار را بکند، ما همچو احتمالی را نمی‌دهیم.

حالا این امر محول به خود این آدم است که ببینیم چطور تشخیص می‌دهد. آیا تشخیص می‌دهد که برای به دست آوردن ریاست جمهوری این است که یک جنگی در دنیاراه بیندازد و مملکت خودش را به خرابی بکشد؟ این طور تشخیص می‌دهد تا وارد بشود به جنگ؟ آن هم در جنگ شکست خواهد خورد. احتمال اینکه او در جنگ پیروز بشود نیست در کار. و یا تشخیص می‌دهد که چنانچه روی موازین عقلی و عقلایی رفتار کند که یک مجرمی که به این مملکت پنجاه و چند سال جرم کرده و جوانهای ما را کشته و همه ذخایر ما را برده است و از بین برد و مملکت را به تباهی کشیده، او را تحویل بدهد. وقتی تحویل داد ما هم این اشخاصی را بر فرض اینکه اینها مجرم باشند ـ که مجرم هم هستند، اینها را ما مجرم می‌دانیم که در اینجا هستند ـ لکن اگر او را تحویل داد و اموال ما را هم تحویل داد، آن وقت ما مضایقه نداریم که اینها را عفوشان کنیم.4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. محمدرضا پهلوی.

2. از رؤسای جمهوری آمریکا.

3. عبید زاکانی شاعر طنز پرداز ایرانی و مؤلف کتاب معروف «موش و گربه». 

4. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، صص 141ـ144.

فهرست بالا

-----------------------------------------------------------------------------

دولتهای منطقه عزیز باشند نه ذلیل

پیش‌بینی حضرت امام (ره) در رابطه با مشابهت سرنوشت رؤسای کشورهای اسلامی با محمدرضا

مصاحبه

زمان: 8 آذر 1358/ 9 محرم 1400

مکان: قم

موضوع: دلایل اشغال لانه جاسوسی آمریکا ـ تبلیغات دروغین غرب ـ توطئه‌ها و کارشکنیها

مصاحبه کننده: پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا
 

سؤال: آیا حضرت امام تصور می‌فرمایند که دول عربی که از اعمال جنایتکارانۀ آمریکاییها حمایت می‌کنند، توسط ملتهایشان که به اسلام وفادارند به مجازات خواهندرسید؟

پاسخ حضرت امام(ره): ما خیلی مایل هستیم که دول عربی که دیده‌اند یک مملکتی، مطلع‌اند که یک کشوری بیش از 50 سال و در زمان محمدرضا سی و چند سال به آن تباهی کشیده شده است و جوانهای ما را آن طور قتل عام کرده است، خانه‌های ما را آن طور خراب کرده است، مملکت ما را آن طور به تباهی کشیده، اقتصاد ما را از بین برده، فرهنگ ما را از بین برده، ما متوقع بودیم که دولتهای اسلامی با ما در این امر موافق باشند که ما می‌خواهیم یک مجرمی را از یک مجرمی بگیریم. ما میل داشتیم که این ممالک اسلامی، این رؤُسای ممالک اسلامی که مطلع‌اند از این جرمها، نروند طرف ظالم و مجرم بزرگ و خودشان را به او متصل کنند. به حسب دستور اسلام بیایند طرف مظلومین و دادخواهی بکنند. بیایند و ببینند مملکت ما چطور شده است و آنها طرفداری از ما بکنند. آنها مسلم‌اند و ما مسلمیم. این شخص مجرم است. مجرم بزرگتر کارتر است که دارد ظلم به ما می‌کند. باید دولت اسلامی بگوید من مسلم هستم و قرآن کریم او را وادار کرده است به اینکه با مسلمین ید واحد باشند و برادر باشند. چه‌شانشده است که اینها این طور خودشان را در مقابل یک قدرتی باخته‌اند و بنابر اینکه باید به حسب اسلام با ما موافق باشند، اظهار موافقت با آنها می‌کنند؟ و باید این را بدانند که ممکن است که برای آنها هم همان پیش بیاید که برای محمدرضا پیش آمد. و بهتر این است که نصیحت ما را گوش کنند و با ملت موافقت کنند و آمریکا را محکوم کنند. و این حربه‌ای که در دست آنهاست که حربۀ نفت است، این حربه را به کار ببرند. خارج به شما، اجانب به شما احتیاج دارند. شما به آنها احتیاج ندارید. چرا خودتان را ذلیل می‌کنید در مقابل اشخاص دیگر؟ خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: عزت برای مؤمنین است. مؤمنین باید عزیز باشند. جرا خودتان را ذلیل می‌کنید برای یک خیالهایی که کردید که نمی‌شود این ابرقدرتها چه بشود؟ امروز دیگر آن روزها نیست که نشود. همه کاری می‌شود. از این جهت محتمل است که اگر چنانچه اینها بر نگردند به آن چیزی که دستور اسلام است، ملتهای خودشان را هم، خود آنها هم به آنها همان کنند که ملت ما به محمدرضا کرد.1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، صص 149ـ150.

فهرست بالا

-----------------------------------------------------------------------------

دیدگاه امام(ره) در خصوص اصل موازنۀ منفی در روابط بین‌الملل و مواجهه با قدرتهای بزرگ
 

حضرت امام(ره) در پاسخ به خبرنگار آمریکایی تایم در تاریخ 9 آذر 1358 در رابطه با نحوه مقابله و دفع فشار شوروی پس از اشغال لانۀ جاسوسی و بیرون راندن آمریکا از ایران اینگونه می‌فرمایند که نشان از رویکرد و دیدگاه امام(ره) در مسئله موازنۀ منفی در روابط بین‌الملل و مواجهه با قدرتهای بزرگ دارد:

سؤال: آیا آگاه هستید که تا چه اندازه ایرانرا تنها کرده‌اید؟ کلیۀ کشورهای همجهت، حتی کشورهای اسلامی، گرفتن گروگان را محکوم کرده‌اند. شما ایالات متحده را از ایران بیرون انداختید، لکن چه کسی شما را از فشارهای شوروی آزاد خواهد نمود؟

حضرت امام خمینی(ره): ما ایالات متحده را از ایران بیرون انداختیم تا حکومت اسلام را برقرار نماییم. بیرون انداختن دولت آمریکا بدین معنی نیست که شوروی جایگزین آن شود. شعارهای مردم ما نشان‌دهندۀ این حقیقت است. آنان در تمام تظاهرات و مبارزاتشان فریاد می‌زدند نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی. اگر روزی شوروی ما را تحت فشار قرار دهد ما با نیروی ایمان، با همان نیرویی که آمریکا را بیرون کردیم از عهدۀ شوروی هم بر خواهیم آمد. ما متکی به خدا و نیروی لایزال مردم هستیم.1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، ص‌158.

فهرست بالا

-----------------------------------------------------------------------------

سنگ بنای جمهوری اسلامی ایران
 

خبرنگار هفته نامه آمریکایی تایم در روز نهم آذر ماه سال 1359 در قم به دیدار امام رفت و با ایشان گفت و گویی را در موضوع جنایات شاه، انقلاب اسلامى، شکست معادلات جهانى و سرنوشت گروگانهاى آمریکایى انجام داد. صراحت این خبرنگار و پاسخهای متین امام خمینی(ره) به او در این مصاحبه قابل توجه است. قسمتی از این مصاحبه به شرح ذیل می‌باشد:

خبرنگار هفته‌نامه تایم:

شما زندگى خیلى منزوى داشتید، شما اقتصاد جدید و حقوق روابط بین‌المللى را مطالعه نکرده‌اید. تحصیل شما مربوط به علوم الهى است، شما در سیاست و گرفتن و دادن یک زندگى اجتماعى درگیر نبوده‌اید. آیا این در ذهن شما این شک را به وجود نمى‌آورد که ممکن است عواملى در این معادله باشد که شما نمى‌توانید درک کنید؟

امام خمینی(ره):

ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی‌ای که تا به حال به واسطه آن تمام مسائل جهان سنجیده می‌شده است را شکسته‌ایم. ما خود چارچوب جدیدی ساخته‌ایم که در آن عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته‌ایم. از هر عادلی دفاع می‌کنیم و بر هر ظالمی می‌تازیم، حال شما اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید. ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت. امید است کسانی پیدا شوند که ساختمان بزرگ سامان ملل و شورای امنیت و سایر سازمانها و شوراها را بر این پایه بنا کنند، نه بر پایه نفوذ سرمایه‌داران و قدرتمندان که هر موقعی که خواستند هر کسی را محکوم کنند، بلافاصله محکوم نمایند. آری با ضوابط شما من هیچ نمی‌دانم و بهتر است که ندانم.1     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام:مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، ص 160.

فهرست بالا

-----------------------------------------------------------------------------

سیاست روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر امام(ره)
 

مصاحبه

زمان: 8 آذر 1358/ 9 محرم 1400

مکان: قم

موضوع: دلایل اشغال لانه جاسوسی آمریکا ـ تبلیغات دروغین غرب ـ توطئه‌ها و کارشکنی‌ها

مصاحبه کننده: پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا
 

سؤال: سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به دول اروپایی چیست؟ آیا فکر می‌کنید که کشورهای اروپایی می‌توانند به اقتصاد ایران کمک کنند؟ و اگر جواب مثبت باشد، شرایط ایران برای قبول این کمک چیست؟

حضرت امام خمینی(ره): ما با همۀ ملتهای عالم می‌خواهیم دوست باشیم. با همۀ دولتهای عالم به حسب طبع اولی می‌خواهیم دوست باشیم. می‌خواهیم که روابط حسنه، با احترام متقابل نسبت به همه داشته باشیم. مگر اینکه دولتهایی باشند که با ما خلاف رفتار کرده باشند و بخواهند به ما ظلم بکنند، تحمیل بکنند، سلطه‌جویی کنند بر ما. که ما با آنها مخالف هستیم و هرگز اجازه نخواهیم داد که آنها دخالتی در مملکت ما بکنند و آن سلطه‌جوییهایی که آن وقت می‌کردند، بکنند. و با آنها البته نمی‌توانیم روابط داشته باشیم. و با دولتهایی که با ما روابط حسنه داشته باشند، ما هم با آنها روابط حسنه داریم. و اگر چنانچه ما احتیاج به یک چیزی داشتیم و آنها هم احتیاج به یک چیزی داشتند، خوب تبادل می‌شود. آنها فرض کنید که نفت می‌خواهند، ما تا یک عدد معدودی، محدودی ممکن است که بعضی از چیزها را بخواهیم. این یک مطلبی است که، یک مبادله‌ای است که بین افراد هست. بین ممالک هم هست. البته امرش با دولت هست  امرش با شورا1 عجالتاً و بعد هم با دولتها.2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. شورای انقلاب اسلامی، که در ابتدای پیروزی انقلاب ادارۀ مملکت را برعهده داشت. (مؤلف)

2. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام:: مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، ص 153.

فهرست بالا

-----------------------------------------------------------------------------

شما آمریکا را درک نکرده‌اید!
 

خبرنگار آمریکایی تایم در مصاحبه‌ای که با حضرت امام خمینی(ره) بتاریخ9 آذر 1358 در قم داشت در خصوص درخواست ایران از آمریکا برای تحویل شاه، گستاخانه چنین اظهار می‌دارد که آمریکا هرگز شاه را تحویل نخواهد داد و شما باید این حقیقت را بپذیرید و اگر نه، معلوم است که آمریکا را درک نکرده‌اید. جواب امام(ره) به این اظهار خبرنگار مزبور شنیدنی است که برای اطلاع بیشتر خوانندگان محترم به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

سؤال: شما بایستی این حقیقت را قبول کنید که آمریکا هرگز شاه را تحویل نمی‌دهد. اگر در این شک دارید ـ خیلی ساده ـ آمریکا را درک نکرده‌اید. اما شاه ممکن است آمریکا را در زمانی که مدت اقامتش تمام شد، ترک نماید. در این صورت آیا ممکن است که گروگانها را آزاد کنید؟ در صورتی که سازمان ملل متحد موافقت کند که در مورد شکایات شما رسیدگی به عمل آورد، در همین زمان آیا تمام دیکتاتورهای دنیا بایستی توسط سازمان ملل مورد بازجویی قرار گیرند؟

حضرت امام(ره): اتفاقاً ما آمریکا را خوب درک کرده‌ایم و فهمیده‌ایم که می‌توانیم در مقابلش بایستیم و از حیثیتماندفاع کنیم. ما آمریکا را شناخته‌ایم و ثابت کرده‌ایم که در مقابل ظلم بزرگش که نگهداری شاه است مقاومت کرده و او را از پای درخواهیم آورد. ما آمریکا را در منطقه شکست خواهیم داد. اگر شاه آمریکا را ترک کند مسئله‌ای حل نمی‌شود. ما به امید خدا آمریکا را در این موقع محاکمه خواهیم کرد. یک سازمان بین‌المللی باید اقدام جدی کند تا آمریکا را متقاعد سازد تا شاه را به ما پس بدهد این سازمان باید تمام اموال شاه را که از مال این ملت دزدیده است بگیرد و پس دهد. یک سازمان بین‌المللی باید تمام دیکتاتورها را محاکمه کند. این یک امر طبیعی است. ما زیر بار ظلم نمی‌رویم و با ظلم کنار نخواهیم آمد.1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام:مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، ص‌158ـ159.

فهرست بالا

-----------------------------------------------------------------------------

منطق میانجیگری از نظر امام(ره): حمایت از مظلوم و خصومت با ظالم
 

مصاحبه خبرنگار آمریکایی تایم با امام خمینی(ره)

قم ـ 9 آذر 1358/ 10 محرم 1400

سؤال: چرا شما در این نزاع میانجی نمی‌شوید؟ معمولاً افراد با منطق چنین می‌کنند، تا زمانی که عقاید مختلف در جهان وجود دارد، شما، رمزی کلارک1، والدهایم2، و سازمان آزادیبخش فلسطین3 را رد کرده‌اید.

حضرت امام خمینی‌(ره): من نخواستم بگویم که اینان بدون حرمت هستند، نه. من در حدود 20 سال است که از فلسطین مقابل اسرائیل دفاع کرده‌ام. من زمانی خطر اسرائیل را گوشزد می‌کردم که اسمی از فلسطین و اسرائیل در ایران نبود. ما مدافع مبارزات حق‌طلبانۀ فلسطینیها در مقابل اسرائیل هستیم. ولی یک مسئله از همه مهمتر است و آن اینکه من می‌خواهم به تمام مردم جهان بگویم که هرگز میانجی بین ظالم و مظلوم نشوند. باید در چنین مواقعی طرف مظلوم را گرفت و خصمانه بر دشمن تاخت. آخر میانجیگری بین ظالم و مظلوم خود ظلمی بزرگ است و ما می‌خواستیم کسی چنین ظلمی را مرتکب نشود. از این جهت نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت. و منطقی که از ظالم دفاع کند و بر مظلوم بتازد، منطق نیست. اگر شما رفت و آمد نمایندگانتان را به عنوان میانجی بین اسرائیل و فلسطین منطقی می‌دانید ما آن را منطقی نمی‌دانیم. ما تنها دفاع از فلسطین را منطقی می‌دانیم. هر کس بخواهد حق ما را در دنیا ثابت کند ما آن را تأیید می‌کنیم. البته باید خود ظالم نباشد و الاّ ما از ظالم تأیید نمی‌کنیم. ولو به نفع ما کار کند. ما دارای اصولی هستیم که تا ابد به آن پایبند خواهیم بود.4

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. رمزی کلارک، دادستان کل سابق ایالات متحدۀ آمریکا که به عنوان میانجی برای آزادی گروگانها به ایران آمد. (مؤلف)

2. کورت والدهایم، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد، وی پس از دوران دبیر کلی به کشورش ـ اتریش ـ بازگشت و با رأی مردم به ریاست جمهوری آن کشور برگزیده شد. (مؤلف)

3. یاسر عرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین، که به عنوان یکی از اعضای هیأت میانجی برای آزادی گروگانهای آمریکایی به ایران آمد. (مؤلف)

4. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، ص159.

فهرست بالا

-----------------------------------------------------------------------------

موضع امام(ره) در قبال ترویج ارزشهای اسلامی
 

مصاحبه

زمان: 9 آذر 1358/ 10 محرم 1400

مکان: قم

موضوع: جنایات شاه ـ انقلاب اسلامی و شکست معادلات جهانی

مصاحبه کننده: خبرنگار هفته‌نامۀ آمریکایی تایم
 

سؤال: شما اعتراض دارید که غرب کوشش کرده است ارزشهایش را بر ایران تحمیل کند، چرا شما سعی می‌کنید که ارزشهای اسلامی و دیدگاهتان را از عدالت اسلامی بر نمایندگان غرب تحمیل کنید؟

حضرت امام خمینی(ره): ما هرگز نمی‌خواهیم ارزشهای اسلامی را بر غرب تحمیل کنیم. نه بر غرب و نه بر شرق، بر هیچکس و هیچ‌جا اسلام تحمیل نمی‌شود. اسلام با تحمیل مخالف است. اسلام مکتب تحمیل نیست. اسلام آزادی را به تمام ابعادش ترویج کرده است. ما فقط اسلام را ارائه می‌کنیم. هر کس خواست می‌پذیرد و هر کس نخواست نمی‌پذیرد.1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام:مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، صص156ـ157.

فهرست بالا

-----------------------------------------------------------------------------

نظر حضرت امام خمینی(ره) درخصوص عادی‌سازی روابط با آمریکا
 

حضرت امام خمینی(ره) در مصاحبه با خبرنگار هفته‌نامۀ آمریکایی تایم که در تاریخ 9 آذر 1358 در قم برگزار شد درقبال سؤال خبرنگار مزبور در رابطه با عادی سازی روابط ایران با آمریکا چنین فرمودند:

سؤال: آیا موافقت دارید که آمریکا به طور طبیعی سعی کند که رابطه‌اش را با حکومت جدید به صورت عادی در آورد و در این میان فروش مجدد لوازم یدکی برای ارتش، همراه کوشش برای باز کردن گره‌هایی که در مورد مسائل تجاری هست، به طوری که برای ایران قابل قبول باشد آغاز کند؟

حضرت امام خمینی(ره): این مسلم است که ما رابطه‌ای را که به ضرر ملتمان باشد به هیچوجهنمی‌پذیریم ولی در غیر این صورت ارتباط تجاری و سایر ارتباطات مادامی که به نفع ملت ما باشد از نظر من مانعی ندارد و عقد چنین قراردادهایی با دولت است و به من مربوط نیست.1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام:مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، صص157ـ158.

فهرست بالا

-----------------------------------------------------------------------------

وظیفه دیپلماتیک، کسب اطلاعات یا جاسوسی؟
 

مصاحبه

زمان: 9 آذر 1358/ 10 محرم 1400

مکان: قم

موضوع: جنایات شاه ـ انقلاب اسلامی و شکست معادلات جهانی

مصاحبه کننده: خبرنگار هفته‌نامۀ آمریکایی تایم
 

سؤال: شما با قاطعیت از سفارت به عنوان لانۀ جاسوسی صحبت می‌کنید، ولکن شواهد کافی برای این موضوع وجود ندارد. آیا آگاهی دارید که این وظیفۀ هر دیپلماتی است که اطلاعات دربارۀ کشوری که در آن هست جمع نماید و این قانون مشروع پذیرفته شده است؟ شما این را نمی‌دانید که حتی زمانی که شواهدی بر جاسوسی، علیه دیپلماتها در دست هست بسادگی آنها اخراج می‌شوند به جای آنکه به وسیلۀ کشور میزبان در محک آزمایش قرار گیرند؟

حضرت امام خمینی(ره): اطلاعات جمع کردن غیر از جاسوسی کردن است. دلایل به دست آمده حاکی است که اینان برای هر منطقه نقشه‌ای کشیده بودند. اینها برای تعطیل مدارس ما نقشه‌ها کشیده بودند. اینها برای درگیریهای مسلحانه در نقاط مختلف کشور نقشه کشیدند. آیا این کسب اطلاع است؟ ان‌شاءالله در آینده دانشجویان مسلمان روشن خواهند کرد.
 

سؤال: اگر شما مخالف با فعالیتهای سفارت آمریکا هستید، چرا آن را نبستید؟ یا تعدادی از پرسنل آن را بیرون نکردید؟

امام(ره): بستن و نبستن مربوط به دولت است و من در این امور دخالت نمی‌کنم. 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی ، صحیفه امام:مجموعه آثار امام خمینی(س)(بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ج‏11، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم، 1385، ص157.

-----------------------------------------------------------------------------

راهکاری برای خروج از تحریم 

 

59/1/1

پیام امام خمینی به مناسبت حلول سال جدید

بسم الله الرحمن الرحیم. حلول سال جدید را که ره‌آورد آن تمامیت ارکان جمهوری اسلامی است به همه مستضعفین و به ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم. اراده خداوند متعال «و له‌الشکر» تعلق گرفت که این ملت مظلوم را از زیر بار ستمگری‌ها و جنایات حکومت طاغوتی واز زیر سلطه قدرت‌های ستم‌پیشه خصوصاً دولت آمریکای جهانخوار نجات دهد و پرچم عدل اسلامی را برفراز کشور عزیزمان به اهتزاز در آورد. و وظیفه ماست که در مقابل ابرقدرت‌ها بایستیم و قدرت ایستادن هم داریم، به شرط اینکه روشنفکران دست از غرب و شرق و غربزدگی و شرق‌زدگی بردارند و صراط مستقیم اسلام و ملیت را دنبال کنند.
 

ما با کمونیسم بین‌الملل به همان اندازه در ستیزیم که با جهانخواران غرب به سرکردگی آمریکا، با صهیونیزم و اسرائیل شدیداً مبارزه می‌کنیم. دوستان عزیزم! بدانید که خطر قدرت‌های کمونیستی از آمریکا کمتر نیست و خطر آمریکا به حدی است که اگر کوچکترین غفلتی کنید نابود می‌شوید. هر دو ابرقدرت کمر به نابودی ملل مستضعف بسته‌اند و ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانی کنیم. ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقلابمان را صادر نمی‌کنیم کنار بگذاریم، زیرا اسلام بین کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی‌باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. از طرف دیگر تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها کمر به نابودی ما بسته‌اند و اگر ما در محیطی در بسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حسابمان را صریحاً با قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها یکسره کنیم و به آنها نشان دهیم که با تمام گرفتاری‌های مشقت‌باری که داریم، با جهان برخوردی مکتبی می‌نمائیم.
 

جوانان عزیزم که چشم امید من به شماست، با یک دست قرآن را و با دست دیگر سلاح را برگیرید و چنان با دوستانتان رحیم باشید که از ایثار هر چه دارید نسبت به آنان کوتاهی ننمائید. آگاه باشید که جهان امروز دنیای مستضعفین است و دیر یا زود پیروزی از آنان است و آنان وارثین زمین و حکومت کنندگان خدایند.
 

من بار دیگر پشتیبانی خودم را از تمام نهضت‌ها و جبهه‌ها و گروه‌هائی که برای رهائی از چنگال ابرقدرت‌های چپ و راست می‌جنگند اعلام می‌کنم. من پشتیبانی خود را از فلسطین رشید و لبنان عزیز اعلام می‌دارم. من بار دیگر اشغال سبعانه افغانستان را توسط چپاولگران و اشغالگران شرق متجاوز شدیداً محکوم می‌نمایم و امیدوارم هر چه زودتر مردم مسلمان و اصیل افغانستان به پیروزی و استقلال حقیقی برسند و از دست این به اصطلاح طرفداران طبقه کارگر نجات پیدا کنند.
 

ملت شریف باید بداند که تمام پیروزی‌ها را به اراده خدواند قادر و با تحولی که در سراسر کشور تحقق پیدا کرد و روح ایمان و تعهد و تعاونی که در اکثریت قاطع ملت پیدا شد به دست آمد. توجه به خدای متعال و وحدت کلمه اساس پیروزی ما شد و با از یاد بردن رمز پیروزی و سرپیچی از اسلام بزرگ و احکام مقدس آن و پیمودن راه اختلاف و تفرق، خوف آن است که عنایت حق تعالی سلب و راه برای مستکبرین باز و حیله‌ها و دسیسه‌های قدرت شیطانی ملت عزیز ما را به اسارت کشد و خون‌های پاکی که در راه استقلال و آزادی ریخته شده و رنج‌هائی که جوانان و پیران عزیز ما برده‌اند به هدر رود و بر کشور اسلامی تا ابد آن گذرد که در رژیم طاغوتی گذشت و شکست خوردگان از انقلاب اسلامی با ما آن کنند که با مستضعفان مظلوم جهان کرده و می‌کنند. لهذا من با احساس وظیفه الهی و شرعی مطلبی را گوشزد می‌کنم و جناب آقای رئیس جمهور و شورای انقلاب و دولت و قوای انتظامی را اکیداً عهده‌دار اجرای آن می‌نمایم و از عموم ملت می‌خواهم که با تمام قوا و تعهدی که به اسلام عزیز دارند در سرتاسر کشور از پشتیبانی جدی آنان خودداری نکنند. من توطئه‌های شیاطین ضد انقلاب را برای باز کردن دست شرق و غرب در حال گسترش می‌بینم و برای دولت و ملت ما وظیفه الهی، انسانی، ملی است که با تمام توان از آن جلوگیری نمایند.1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی، صحیفه نور: مجموعه رهنمودهای امام خمینی(ره)، ج12، تهران: شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، بهمن 61، صص19ـ20.

-----------------------------------------------------------------------------

ملّی‌گرائی اساس بدبختی مسلمین 

 

آنهائی که، آن قدرت‌های بزرگی که مطالعه کردند روی کار ما سال‌های طولانی، صدها سال فرستادند و مطالعه کردند روی گروه‌ها، روی افراد، روی اشخاص مطالعه کردند، حتی روی زمین‌ها، جنگل‌ها و همه جا، در جامعه ما این را یافته‌اند که اسلام است که می‌تواند جلویشان بایستد. از این جهت آن چیزی که از همه چیز برای آنها مطرح است، اسلام است و آن چیزی که سر راه اسلام قرار دادند، این حکومت‌های فاسدند. با دست حکومت‌های فاسد و با تبلیغ حکومت‌های فاسد، این نژادپرستی‌ها و گروه‌پرستی‌ها در بین مسلمین رشد کرده است. عرب‌ها را درمقابل عجم‌ها و ترک‌ها قرار دادند و عجم‌ها را در مقابل عرب‌ها و ترک‌ها را در مقابل دیگران و همه نژادها را در مقابل هم. اینکه من مکرر عرض می‌کنم که این ملّی‌گرائی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملی‌گرائی، ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار می‌دهد و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا. اینها نقشه‌هائی است که مستعمرین کشیده‌اند که مسلمین با هم مجتمع نباشند. در عراق، حکومت عراق، حکومت سابق‌تر از این حکومت، ـ که این بدتر از آن است ـ اینها طرح می‌کردند که ما می‌خواهیم مجد بنی امیّه را باید احیا کنیم در مقابل اسلام. اسلام که آمده بود همه مجدها را فانی کند در مجدالله، اینها می‌گفتند ما مجد بنی امیه را باید احیا کنیم و این چیزی نبود که شعور اینها برسد، تلقینی بود که ابر قدرت‌ها می‌کردند که اسلام متفرق بشود، مسلمین باهم متفرق بشوند، دشمن هم بشوند. در ایران از سال‌های طولانی اشخاص بی‌اطلاع از اساس مسائل. ولو فرض کنید بعضی‌شان مغرض نبودند، اینها هم هی طبل ملیت را کوبیدند، همان ملیتی که می‌خواست اساس اسلام را در ایران بربچیند.
 

اسلام آمده است که همه نژادها با هم‌اند، مثل دنده‌های شانه می‌مانند، هیچ کدام بر هیچ کدام تفوق ندارند، نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه ترک بر هیچ یک از اینها و نه هیچ نژادی بر دیگری و نه سفید بر سیاه و نه سیاه بر سفید، هیچ کدام بر دیگری فضیلت ندارند. فضیلت با تقواست، فضیلت با تعهد است، با تعهد به اسلام است. اینها تبلیغاتی بوده است که، تلقیناتی بوده است که از ابرقدرت‌ها که می‌خواستند ما را بچاپند شده است مع‌الأسف بعضی اشخاص مسلمان صحیح هم، باورشان آمده است. در چندین سال قبل ـ محتمل است، گمان می‌کنم زمان رضاخان بود ـ یک مجمعی درست کردند و یک فیلم‌هائی تهیه کردند و یک اشعاری گفتند و یک خطابه‌هائی خواندند برای تأسف از اینکه اسلام بر ایران غلبه کرده، عرب بر ایران غلبه کرده، شعر خواندند، فیلم به نمایش گذاشتند که عرب آمد و طاق کسری را، مدائن را گرفت و گریه‌ها کردند. همین ملی‌ها، همین خبیث‌ها گریه‌ها کردند، دستمال‌ها را در آوردند و گریه کردند که اسلام آمده و سلاطین را، سلاطین فاسد را شکست داده و این معنا در هر جا به یک صورتی به ملت‌ها تحمیل شده است. «در ممالک عربی، عرب باید چه باشد». این تلقین است، این مخالف با قرآن است. «در ممالک غیر عربی هر کدام خودشان را باید، ملت خودشان باید جلو باشد» این برخلاف تعلیمات اسلام است، این آنی است که این ابر قدرت‌ها آرزویش را می‌کنند و کردند و عمل کردند. وقتی اینها غلبه کردند، در جنگ دوم غلبه کردند بر عثمانی، عثمانی را تکه تکه کردند، شاید قریب 15 تا کشور کردند و هر کدام یک نوکری از خودشان بالای سرش گذاشتند، مع‌الأسف آنهائی که اساس مطلب را مطلع نبودند، آنها هم این مسائل را اهمیتی به آن نمی‌دادند و الان هم نمی‌دهند.1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح‌الله خمینی، صحیفه نور: مجموعه رهنمودهای امام خمینی(ره)، ج12، تهران: شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، بهمن 61، صص280ـ281.

-----------------------------------------------------------------------------


شناسه مطلب : 2105|
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار : 0
انتشار یافته : 0
نظر شما
نام: *
 
ایمیل :
 
نظر شما: *
 

تماس با ما : 38-22604037(9821+) Info@iichs.org
کليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد.
درج مطالب در سايت لزوماً به معني تاييد آن نيست.
استفاده از منابع اين سايت با ذکر ماخذ مجاز است.